Най-актуалното от Движение 21

Политики

Ако нашите позиции са и твои позиции

За нас

Движение 21 близо до хората

Ние сме граждани, обединени в стремежа към свобода, справедливост и солидарност в обществото. Отстояваме принципите на демокрацията, върховенство на закона, защита на правата на личността, нейното достойнство и сигурност.

Документи

Устав на ПП Движение 21

Политическа програма

Доклад на Председателя на ПП Движение 21 пред Конгреса на партията, 02.04.2016 г

Политическа програма

Промени в Конституцията. Нов модел на избор и функциониране на Висшия съдебен съвет. Изваждане на прокуратурата от съдебната система. Сменяемост на прокурорите. Избор на главен прокурор от Народното събрание.

Повишаване дела на средствата за образование и наука в държавния бюджет. Средно образование, съобразено с нуждите на трудовия пазар. Повишаване изискванията за акредитация на университетите. Проектно финансиране на научните изследвания.