д-р Вяра Гришина: В тези количества фипронила не е опасен, но БАБХ не си е свършила работата
September 21, 2017
Гимназия в Ловеч дели ученици в класове на база социален статус и етнически произход
October 20, 2017

Националният изпълнителен съвет на ПП „Движение 21“ призовава да бъдат прекратени незаконосъобразните действия от страна на държавата по отношение на частни предприятия от отбранителната индустрия и незабавно да бъдат прекратени правомощията на министъра на икономиката.

Отнемането на лиценза на Емко ЕООД за внос и износ на отбранителни продукти, прекратяването на договорите на дружеството с Кинтекс, намеренията за национализация на Дунарит АД са поредица от действия, целящи подчиняване и овладяване на значими предприятия от страна на „неясни“ субекти, преследващи своя интерес.

Активната роля на държавата и конкретно на министъра на икономиката в този престъпен сценарий не съдейства за налагането на върховенство на закона, не защитава неприкосновеността на частната собственост съгласно разпоредбите на Конституцията. За да обслужи мафиотски интереси, държавата е склонна да причини щети за стотици милиони на отбранителната индустрия, да пожертва работните места на хиляди български граждани, да навреди трайно на образа на страната като място за инвестиции и стопанска дейност.

Публичната власт вече е овладяна до такава степен от неясни, задкулисни интереси, че възпрепятства ефективното функциониране на правовата държава и демократичния модел.

Не сме учудени, че действията на парламентарната опозиция са изцяло имитационни, не целят да предизвикат незабавно прекратяване на беззаконията и отстраняване на отговорните длъжностни лица. За нас от години е ясно че хора на ключови ръководни позиции в БСП, ГЕРБ и ДПС са част от механизма  за укрепване на мафиотското статукво и за злоупотреби с публични ресурси, поради което няма да позволят премахването на този модел за управление на държавата.

Изразяваме учудването си от по-скоро пасивното отношение на преобладаващата част от българските предприемачи, в лицето на основните работодателски организации. В настоящите условия, неизвестното около следващото посегателство върху собствеността или върху свободата на стопанска инициатива не е „дали“, а „кога“ и „на кого“ ще се случи. Мълчанието на лидерите на българския бизнес ще бъде сигнал, че приемат за нормална тази криминална среда в икономиката, който ще прозвучи ясно както в страната, така и в чужбина.

Напомняме на българските граждани, че апатията, незаинтересоваността, примирението – не само към злоупотребите на местната и централната власт, но и към ежедневните, банални нередности и нарушения, с които се заобикаляме, са всъщност причината обществото ни да не може да се справи с несправедливостта, беззаконието, неравенствата, бедността и заради това за все повече хора България да изглежда непривлекателно място за живот.

Ние от Движение 21 продължаваме да не приемаме в сегашния им вид отношенията в политиката, в икономиката, в обществото. Няма да престанем да търсим решения и съмишленици, за да променим олигархично-мафиотския модел на развитие на България и за да върнем доверието на хората в институциите и в политиката. Първостепенната ни цел е установяване на устойчив демократичен модел на управление, в който публичните институции гарантират върховенството на закона, справедливостта, равенството в правата и свободите на гражданите. Без наличието на това базисно условие е невъзможно да се реализират ефективни идеи и политики в икономиката, образованието, здравеопазването и другите ключови за успешното развитие на страната сфери.

Не се съмняваме, че все повече наши съграждани осъзнават необходимостта от сътрудничество и общи действия в името на тази основополагаща цел, дори и при наличието на различия относно политиките в други важни области.

 

30 септември 2017 г.