Работата по бюджета за следващите три години трябва да стартира още през март
January 29, 2016
“Движение 21” иска оставката на министър Московски заради отказа от модернизирането на жп линията Видин – София – Кулата
February 16, 2016

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Копие ДО Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И

ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА

 

Копие ДО Г-Н ИВАЙЛО МОСКОВСКИ

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

И СЪОБЩЕНИЯТА

 

Копие до инж. Милчо Ламбрев

Генерален директор

На Национална компания

Железопътна ИНФРАСТРУКТУРА

 

КОПИЕ ДО Г-ЖА ЕЛИЦА НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР ПО ИКОНОМИКА,

РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

И ИНФРАСТРУКТУРАТА

НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА

 

КОПИЕ ДО

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО

Националният изпълнителен съвет на ПП „Движение 21“, категорично изразява несъгласие с обявения от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ отказ от участието на България в „Механизма за свързване на Европа (МСЕ, Connecting Europe Facility – CEF)” на Европейския съюз с безвъзмездно финансиране на проекта за модернизацията на железопътната линия Видин – София – Кулата с първия участък Видин – Медковец на стойност 405 млн. евро.

Обезпокоени сме от факта, че с лекота се пренебрегват националните интереси на България. За първи път пред страната ни стои възможността за безвъзмездно финансиране на важни инфраструктурни проекти и решението на правителството да се откаже доброволно от строителството на участък с доказана ефективност на инвестициите буди у нас сериозна тревога. Считаме за неприемливо, че българското правителство не само няма да се възползва в максимален размер от възможностите  за инвестиции в инфраструктурни проекти, които предоставя „Механизма за свързване на Европа“, но доброволно и неаргументирано отстъпва от поети ангажименти.

Железопътният инфраструктурен проект Видин – София – Кулата е обявен за проект с национално значение с Решение 509 на Министерски съвет от 2011 година, включен е като приоритетен проект и в Приложение 1 на Регламент 1316/2013 г на ЕС за Създаване на Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) и задължителен за изпълнение. Поради този факт, Националния изпълнителен съвет на ПП „Движение 21“ не може и няма да остане безразличен пред факта, че поради липса на политическа воля в управляващата коалиция, за пореден път страната ни ще бъде лишена от възможността да върви по европейския си път на партньорство заедно с останалите страни – членки на ЕС.

Като политическо ръководство на ПП „Движение 21“, с настоящето отворено писмо призоваваме институциите, отговорни за взетото решение за отказ от участие в  „Механизма за свързване на Европа“ чрез финансиране на проекта за модернизацията на железопътната линия Видин – София – Кулата с първия участък Видин – Медковец да, преосмислят позицията си.

Националния изпълнителен съвет на ПП „Движение 21“ се противопоставя не само на това, но и на всяко подобно решение лишено от аргументи.  Категорично заявяваме, че това действие на правителството ще остави Северозападна България, най-бедният и изостанал икономически и демографски район в Европейския съюз, без финансовите възможностите за развитие, които предоставя „Механизма за свързване на Европа“ и ще създаде пречки пред цялостното изпълнение на инфраструктурните проекти в коридора от общоевропейско значение „Ориент – Източно Средиземноморие“.

 

 

София

01.02.2016 г.