НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

НАЦИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ


Ние сме граждани, обединени в стремежа към свобода, справедливост и солидарност в обществото. Отстояваме принципите на демокрацията, върховенство на закона, защита на правата на личността, нейното достойнство и сигурност. Стремим се към равенство на всички граждани пред закона, защита на труда, неприкосновеност на частната собственост, свободна стопанска инициатива при защита от нелоялна конкуренция и защита за потребителите, опазване на природата и околната среда.

ТАТЯНА ДОНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Представлява партията; председател на Националния съвет и Националния изпълнителен съвет, координира изпълнението на решенията и ръководи дейността им; назначава и освобождава от длъжност всички щатни служители в партийната администрация и сключва гражданските договори със сътрудниците и експертите.

Завършила средно образование в Националната математическа гимназия, а висше в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Работила като прокурор, а от 1992 г. е адвокат. Народен представител в 38-ото, 39-ото и 40-ото Народно събрание.


КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

  • Екатерина Барбова
  • Кристиян Калчев

Близо до хората