Завършва право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Магистър по Стопанско управление от Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.

Работила като младши съдия в Окръжния съд, заместник-районен прокурор в Районната прокуратура, а от 1992 г. е адвокат в Адвокатската колегия – Благоевград.

Трети мандат общински съветник в Благоевград, председател на Комисията по следприватизационен и следконцесионен контрол