1. Албина Алексеева Анева-Томова

Albena-AnevaВъзраст: 52 години
Специалност: право, стопанско управление
Настояща длъжност: адвокат
Образование:
– Магистър Право
– Магистър Стопанско Управление
Местоживеене: гр. Благоевград

 

2. Георги Тодоров Корчев

georgi-korchevВъзраст: 34 години
Специалност: икономика, финанси
Настояща длъжност: управител на фирма
Образование:
– Бакалавър – Икономика на социално-културната сфера
– Магистър Финанси
Местоживеене: гр. Благоевград

 

3. Росица Димитрова Симеонова

3Rosica-simeonovaВъзраст: 52 години
Специалност: право
Настояща длъжност: адвокат
Образование:
– Магистър – Право
– Магистър – Предучилищна педагогика
Местоживеене: гр. Сандански

 

4. Надежда  Атанасова Найденова

4_nadejda_najdenovaВъзраст: 39 години
Специалност: счетоводство
Настояща длъжност: счетоводител
Образование:
– Магистър – Счетоводство и контрол
Местоживеене: гр. Разлог

 

5. Георги Захариев Занков

5Georgi-zankovВъзраст: 35 години
Специалност: икономика
Настояща длъжност: управител на нощен клуб
Образование:
– Бакалавър – Икономика
Местоживеене: гр. Благоевград

 

6. Д-р Антоанета Антонова Баракова

Възраст: 35 години
Специалност: медицина
Настояща длъжност: лекар – ординатор Акушер-гинеколог
Образование:
– Магистър по Медицина
Местоживеене: гр. Благоевград

7. Д-р Жулиета Милкова Старкова

Възраст: 33 години
Специалност: медицина
Настояща длъжност: лекар по Кардиология
Образование:
– Магистър по Медицина
Местоживеене: гр. Благоевград

8. Десислава Стоянова Аргирова

8. Десислава АргироваВъзраст: 35 години
Специалност: финанси
Настояща длъжност: главен счетоводител
Образование:
– Магистър – финанси
Местоживеене: гр. Благоевград

 

9. Добринка  Великова Стоименова

Възраст: 35 години
Специалност: право
Настояща длъжност: земеделски производител
Образование:
– Магистър – право
Местоживеене: с. Българчево – Благоевград

 

10.  Антон Георгиев  Манчев

10Anton_manchevВъзраст: 36 години
Специалност: спорт
Настояща длъжност: преподавател физическо възпитание
Образование:
– Магистър – физическо възпитание
Местоживеене: гр. Благоевград

 

11.  Стефан Иванов Жеков

11stefan_JekovВъзраст: 22 години
Специалност: право
Настояща длъжност: съдебен заседател – Окръжен съд
Образование:
– Магистър – право
Местоживеене: гр. Благоевград