1. Стоян Илиев Александров

1. Стоян АлександровВъзраст: 65 години
Специалност: финанси
Настояща длъжност: преподавател в УНСС – София
Образование:
– Средно: Икономически техникум – Кюстендил;
– Висше:  Висш финансово-стопански институт – Свищов, специалност “Финанси и кредит”
Опит:
– Работил в БНБ – Кюстендил.
– През периода 1993-1995 г. служител в управление “Финанси” в Окръжния народен съвет в Кюстендил.
– В началото на 90-те години оглавява данъчното управление в Министерството на финансите.
– През 1992 година Министър на финансите в правителството на Любен Беров.
– Директор на Централна кооперативна банка.
– Председател на Надзорния съвет на D банк.
Езици: руски, немски и сърбохърватски език

2. Христина Иванова Златева

Възраст: 50 години
Специалност: икономика и туризъм
Настояща длъжност: собственик на ПР и Парти агенция
Образование:
– Средно: РЕГ „Васил Левски – гр.Бургас;
– Висше:  Магистър икономика на туризма , Университет д-р А.Златаров – гр.Бургас, Магистър Управление на образованието – Шуменски университет;
Опит:
– международен туризъм
– спедиторска фирма
– съдружник в Частно основно училище с преподаване на чужди езици
Езици: руски, английски и гръцки

3. Деян Йотов Йотов

Възраст: 28 години
Специалност: право
Настояща длъжност: Директор на Дирекция „Европейски програми и фондове, евроинтеграция и инвестиционна политика“ в Община Малко Търново
Образование:
– Средно: Технология на облеклото – средно – специално, ПГОТ – гр. Плевен;
– Висше: Право – Магистър, Бургаски свободен университет – гр. Бургас; Данъчна администрация – Магистър, Бургаски свободен университет – гр. Бургас;
Опит:
– гл. специалист “Планиране и подготовка на проекти” община Малко Търново
– помощник директор административно-стопанско обслужване “Бургаска образователна компания” ООД – гр. Бургас
– юрисконсулт Дирекция на природен парк “Странджа”
– юридически конулстант в Адвокатска кантора
– Директор за връзка с инвеститорите “Слънчев бряг” АД
Езици: английски, немски, руски

4. Мария Стоянова Стоянова

Възраст: 34 години
Специалност: счетоводство и контрол
Настояща длъжност: главен счетоводител в частна фирма
Образование:
– Средно: СОУ”Константин Преславски”-гр.Бургас Специалност „Моден дизайн”;
– Висше: Бакалавър: Икономически университет-гр.Варна Специалност „Счетоводство и контрол”; Магистър: Бургаски свободен университет-гр.Бургас
Специалност „Счетоводство и контрол”
Опит:
– 2000-2002 счетоводител
– 2003 – главен счетоводител
Езици: немски, руски

5. Росица Василева Младенова

6. Галина Господинова Генчева

Възраст: 39 години
Настояща длъжност: офис мениджър
Образование:
– Средно: СОУ“Св.св.Кирил и Методий“-гр.Карнобат
Езици: английски

7. Ивелина Стоянова Стоянова

Възраст: 27 години
Специалност: логопедия
Образование:
– Средно: Образование Техникум по механизация и електроника в селското стопанство
– гр.Средец;
– Висше: БСУ – гр. Бургас

8. Стоян Димов Мавров

Възраст: 44 години
Специалност: главен готвач
Настояща длъжност: мениджър ресторанти
Образование:
– ТОХ „Асен Златаров – гр.Бургас
Езици: руски , английски и гръцки

9. Дончо Николов Маринов

Възраст: 42 години
Специалност: водно строителство
Настояща длъжност: управител на частна фирма
Образование:
– Средно: Строителен техникум „Кольо Фичето „- гр.Бургас ;
Езици: руски, английски

10. Мариела Радославова Суанска

Възраст: 43 години
Специалност: право
Настояща длъжност: адвокат – вписана в адвокатската колегия – гр. Бургас от 1999г.
Образование:
– Средно: ЕСПУ “Кирил и Методий” – Бургас;
– Висше:  Магистър по право – СУ “Климент Охридски”; Магистър по икономика – БСУ
Опит:
– арбитър, Арбитражен съд за търговски спорове – Бургас;
– хонорован асистент по “Гражданско право – обща част” при Университет “Проф. Д-р Асен Златаров”, Бургас;
– хонорован асистент по “Гражданско право – обща част” при Бургаски свободен университет;
– юрисконсулт, “Свободна безмитна зона – Бургас” АД, Бургас
– съдебен кандидат при Окръжен съд – Бургас

11. Емилия Димитрова Янева

Възраст: 42 години
Специалност: компютърни науки и информационни технологии
Настояща длъжност: компютърен дизайнер в частна фирма
Образование:
– Средно: Техникум по икономика – гр.Бургас;
– Висше:  Магистър по компютърни науки и информационни технологии – БСУ – гр.Бургас
Опит:
– Консултант в областта на туризма – ЦОН – гр.Пловдив;
Езици: руски

12. Мария Георгиева Клинкова

Възраст: 25 години
Специалност: право
Настояща длъжност: технически секретар в частна фирма
Образование:
– Средно: Професионална гимназия по туризъм “проф. Д-р Асен Златаров” гр. Бургас;
– Висше:  Магистър право БСУ
Езици: английски