D_Georgiev

Завършва средното образование в Езиковата гимназия в Ловеч с профил немски и английски език. Магистър по международни отношения от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Докторант в Университета за национално и световно стопанство, катедра „Национална и регионална сигурност“.
Работил като парламентарен експерт в мандатите на  39-ото,  40-ото и  41-ото Народно събрание.
Професионална специализация – парламентарен и граждански контрол над секторите външна политика, отбрана и сигурност.