1. Катина Добромирова Йорданова

1Възраст: 34 години
Специалност: икономика
Настояща длъжност: мениджър – сектор земеделие
Образование:
– Висше:  Стопанско управление – Бакалавър, Публична администрация – Магистър, Право – Магистър – “Св. Св. Кирил и Методи”- Гр. Велико Търново;
Опит:
– Мениджър на фирми заети в енергетика, международна търговия и производство
Езици: английски
Други: дълбоки познания относно проблемите в реалния бизнес

2. Людмила Георгиева Иванова

2Възраст: 40 години
Специалност: инженер – автоматика
Образование:
– Средно: Природо-математическа гимназия, гр. Добрич
– Висше: Русенски университет „Ангел Кънчев”, Магистър, инженер по Автоматика;
Опит:
– Административен асистент в инженерингова компания в областта на телекомуникациите;
– Инженер по осигуряване на качеството
– Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – София – Главен експерт в отдел „Мониторинг”
– Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда” – Добрич – Младши експерт в отдел „Обезщетения”
Езици: английски и руски

3. Миглена Тодорова Ганева

3Възраст: 43 години
Специалност: мениджмънт
Настояща длъжност: фармацевт
Образование:
– Магистър по „Стопанско управление“ със специализация „Здравен мениджмънт“ към ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново
– Магистър по „Социални дейности“ към ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново
– Бакалавър по „Здравен мениджмънт“ към Медицински Университет гр.София
Опит:
– Търговски представител
– Медицински представител
– Управител на хоспис (частно лечебно заведение)
– Социален работник
– Фармацевт
Езици: английски
Други:  Желая да работя за това хората да живеят добре, за чиста природа и чиста питейна вода без шистов газ!!!