Документи

Ние сме граждани, обединени в стремежа към свобода, справедливост и солидарност в обществото. Отстояваме принципите на демокрацията, върховенство на закона, защита на правата на личността, нейното достойнство и сигурност. Стремим се към равенство на всички граждани пред закона, защита на труда, неприкосновеност на частната собственост, свободна стопанска инициатива при защита от нелоялна конкуренция и защита за потребителите, опазване на природата и околната среда.

Устав на ПП Движение 21

Чл. 1. (Изм. 15.12.2013 г.) (1) „Движение 21“ е политическа партия, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.

Свали документа

Политическа програма

Политическа партия „Движение 21“ е общност на активни граждани, които не приемаме в сегашния им вид отношенията в политиката, в икономиката, в обществото.

Свали документа

Доклад на Председателя на ПП Движение 21 пред Конгреса на партията, 02.04.2016 г

Благодаря Ви за енергията, която влагате, за да градим „ДВИЖЕНИЕ 21” като партия, която иска и може да реши проблемите на БЪЛГАРИЯ и обикновения българин.

Свали документа

Доклад на Председателя на ПП Движение 21 пред Конгреса на партията, 22.02.2015 г

Приветствам Ви с добре дошли на Конгреса на„ДВИЖЕНИЕ 21”. Това е първият конгрес след участието ни в парламентарните избори, когатоизбирателите ни отредиха място на първа извънпарламентарна политическа сила в България.

Свали документа

Заявление за членство

Изтеглете този документ, за да попълните заявлението за членство.

Свали документа

Заявление за симпатизант

Изтеглете този документ, за да попълните заявлението за симпатизант.

Свали документа