Y_Petrova

Завършва Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” със специалност руска филология.
Работила като учител и помощник директор в СОУ “Васил Левски”, гр. Гълъбово.
Общински съветник от 2003 г., заемала длъжността председател на Постоянната комисия по образование. Трети мандат председател на ОбС- Гълъбово.

Втори мандат е председател на Общинския съвет в Гълъбово.