1. Ваня Крумова Цветкова

Ваня ЦветковаВъзраст: 62 години
Специалност: строителен инженер ,специалност “конструкции на сгради и съоръжения”
Настояща длъжност: управител на фирма за консултантска дейност и строителен надзор
Образование:
– Средно – Математическа гимназия , гр.Кюстендил;
– Висше – магистър, Висш инженерно строителен институт София ,сега УАСГ;
Oпит:
– два мандата народен представител-39-то и 40-то НС;
– девет години в системата на ДНСК- Дирекция за национален строителен контрол;
– пет години проектант в столицата на Алжир;
– пет години проектант в Регионална проектантска организация -Кюстендил;
– 4 години ръководител на българската делегация в ОССЕ ( Организация за сигурност и сътрудничество в Европа) в 40-то НС;
Езици: френски, руски

2. Кандидат, заявил заличаване на информацията за участието му в изборите

3. Ивета Тодорова Анадолска-Караиванова

3_kВъзраст: 58 години
Специалност: право
Настояща длъжност: адвокат към Адвокатска колегия-гр. Кюстендил
Образование:
– Средно – 32 СОУ „Кл.Охридски”-гр.София;
– Висше – ЮФ, СУ”Кл.Охридски”- магистър право; висше – Факултет за подготовка на лектори, СУ „Кл.Охридски;
Oпит:
– младши съдия в Окръжен съд- гр.Кюстендил, юрисконсулт в ПСПС”Електронснаб”-гр.София;
– районен съдия и председател на Районен съд-гр.Елин Пелин,
– съдия и зам.председател на Окръжен съд-гр.София,
– съдия и зам.председател на Софийски апелативен съд,
– съдия във Върховен касационен съд-наказателна колегия
– преподавателска дейност – хонорован преподавател в Юридически факултет на СУ”Кл.Охридски”,
– преподавател в Националния институт по правосъдие и преподавател в Център за обучение на адвокати
Езици: руски

4. Спаска Аспарухова Иванова

Възраст: 35 години
Специалност: право
Настояща длъжност: ЗАД ING Мениджър екип
Образование:
– Средно – Икономически техникум – гр. Кюстендил “Стопанско управление”;
– Висше – Университет за национално и световно стопанство– София “Икономика на инфраструктурата”,“Икономика на транспорта-Бакалавър; Стопанска Академиа „Д.А.Ценов”-гр.Свищов„Стопанска отчетност”,„Счетоводство и контрол-одит на нефинансови предприятия” -Магистър по икономика;
Oпит:
– главен счетоводител
Езици: английски