1. Ксения Йотова Георгиева

1Възраст: 61 години
Настояща длъжност: директор на ПМГ – гр. Монтана
Образование:
– Средно: ПМГ, гр. Монтана, профил „Математика“ ;
– Висше:  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ по специалност „Математика“
Опит:
– 1975 – 1995 Учител по математика в ПМГ – Монтана
– 1991 – 1994 Профпредседател в ПМГ – Монтана
– 1995 – 2002 Помощник – директор ПМГ – Монтана
– 2003 – 2007 Председател на Общински съвет – Монтана
– 2002 до сега – Директор на ПМГ – Монтана
Други:
– издава сборник по математика за 4. клас одобрен от МОН
– Почетно отличие „Неофит Рилски“ на МОН
– Почетна значка на Община Монтана

2. Стефан Олегов Стефанов

2Възраст: 30 години
Специалност: медицина – специалист “Образна диагностика”
Настояща длъжност: Лекар в МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана в “Отделение по образна диагностика”
Образование:
– Средно: ПМГ “св. Климент Охридски”;
– Висше:  МУ гр. Пловдив, Магистър по специалност “Медицина”; MУ гр. София специалност “Образна диагностика”
Езици: английски, немски

3. Любомир Кирилов Кольов

3Възраст: 26 години
Специалност: инженер технолог
Образование:
– Средно: Завършено средно специално с профил „Технология и мениджмънт в хотелиерство и ресторантьорство” в Професионална гимназия по хранене и земеделие – Лом;
– Висше:  Бакалавър Инженер Технолог в „Университета по хранителни технологии” – Пловдив
Опит:
– рекламен консултант;
– машинен инженер
Езици: английски, немски, италиански

4. Галина Генчева Тодорова

4Възраст: 40 години
Специалност: електроинженер
Настояща длъжност: експерт в частна фирма
Образование:
– Средно: Техникум по обществено хранене – гр. Габрово;
– Висше:  магистър – електроинженер, специалност „Автоматика, компютърна техника и технилогии”, Технически университет – гр. Габрово; Магистратура – Газоснабдяване, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София;
Езици: английски, руски