1. Елена Георгиева Костова-Петкова

1Възраст: 43 години
Специалност: право
Настояща длъжност: адвокат, адвокатска колегия Пазарджик
Образование:
– Средно: ЕСПУ”Петко Рачев Славейков” – Кърджали;
– Висше:  СУ”Климент Охридски”, ЮФ, магистър по право
Опит:
– главен юрисконсулт в частна фирма, гр. Кърджали (11 години);
– юрисконсулт в частна фирма, гр. Пазарджик;
– управляващ съдружник в Юридическа Агенция гр. Пазарджик
Езици: руски, английски

 

 

 

 

2. Стоимен Павлов Церовски

3. Николай Георгиев Арнаудов

3Възраст: 31 години
Специалност: финанси, горско стопанство
Настояща длъжност: търговски директор в частна фирма
Образование:
– Средно: ТГС Христо Ботев – Велинград;
– Висше:  ЛТУ – София, степен Бакалавър (Горско Стопанство); УНСС – София, степен Магистър (Финанси);
Опит: Опит в маркетинга и продажбите, създаване и ръководене на търговски дружества в цялата страна.
Езици: английски

 

 

4. Нина Илиева Змийчарова-Димова

4Възраст: 50 години
Специалност: филология
Настояща длъжност: ПГИМ-гр. Пазарджик
Образование:
– Средно: ЕСПУ „Г.Брегов“- гр.Пазараджик;
– Висше:  ВПИ-гр.Шумен;
Опит:
– IV ПКС – ДИУУ-гр.София
Езици: немски, руски

 

 

5. Силвана Георгиева Костадинова-Новоместска

5Възраст: 38 години
Специалност: право
Настояща длъжност: юридически консултант
Образование:
– Средно: СОУ „Д-р Петър Берон”- гр.Пазараджик;
– Висше:  Магистър по право в ПУ „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив;
Опит:
– адвокат,
– ръководител офис във факторинг компания
Езици: английски

 

 

 

6. Стилияна Славеева Стойкова

893584_10200790115534061_1565359165_oВъзраст: 27 години
Специалност: журналистика, маркетинг
Настояща длъжност: счетоводител в счетоводна кантора
Образование:
– Средно: ЕГ “Бертолт Брехт”- гр.Пазараджик;
– Висше:  бакалър “Журналистика и масмедии” УНСС, магистър ” Маркетинг” УНСС;
Опит:
– ПР координатор в дирекция “Връзки с обществеността и корпоративни комуникации” в телекомуникационна компания;
– aнкетьор маркетингови изследвания в мебелна къща;
Езици: английски

 

 

7. Феня Димитрова Проданова

7Възраст: 53 години
Специалност: начална педагогика
Настояща длъжност: учител в частна занималня гр. Пазарджик
Образование:
– Средно: ПГ „И.С. Аксаков”-гр. Пазарджик;
– Висше:  магистър,ПУ”Паисий Хилендарски”- гр. Пловдив; Управление на училището – Национален институт за обучение на директори; Организация и управление на училището и детската градина-Център за педагогическо образование;
Опит:
–  Начален учител:с.Елшица,с.Злокучене, НУ „Отец Пазарджик”-гр. Пазарджик (1981-1994);
– Директор на НУ”Отец Паисий”- гр. Пазарджик (1994-2008);
– Учител в частна занималня гр. Пазарджик (1994-2008);
Езици: английски

8. Йордан Николов Клечеров

8Възраст: 28 години
Специалност: IT инфраструктура
Настояща длъжност: IT в банка
Образование:
– Средно: ПГИТ “Алеко Константинов” – гр. Велинград;
– Висше:  в момента студент – Нов Български Университет – София;
Опит:
–  IT в банка;
Езици: английски

 

 

 

 

9. Маргарита Стоянова Младенова

9Възраст: 24 години
Специалност: финансов мениджмънт
Настояща длъжност: кариерен консултант, организатор на панаири и изложби, БТПП
Образование:
– Висше:  УНСС, бакалавър, специалност Маркетинг; УНСС, магистърска степен, специалност Финансов мениджмънт (2013 – до момента)
Езици: английски