1. Димчо Стефанов Димов

1_pВъзраст: 33 години
Специалност: индустриален мениджмънт
Настояща длъжност: гл. ас. в ТУ-София и ВТУ Тодор Каблешков
Образование:
– Докторант на самостоятелна подготовка към Стопанския факултет при ТУ-София;
– Магистър по Индустриален мениджмънт, ТУ-София;
– Специализирал в Милански университет, Милано Италия (2014); Европейско бизнес училище, Франкфурт, Германия (2013); Университет Миколас Ромерис, Вилнюс, Литва (2013) по въпросите на Иновациите, бизнеспредприемачеството и управлението на човешките ресурси;
Oпит:
– Преподавател в ТУ-София, ВТУ Тодор Каблешков, СУ Св. Климент Охридски;
Езици: английски, руски

2. Силвия Енчева Нейчева

2_pВъзраст: 32 години
Специалност: счетоводство
Образование:
– Средно: V то СОУ „П.Р.Славейков”-гр.Перник;
– Висше –ХТМУ гр.София;
Oпит:
– работа в счетоводна къща;
Езици: английски

3. Милена Йорданова Връблянска

4. Бойко Момчилов Теодосиев

5. Невяна Викторова Стоянова

Възраст: 38 години
Специалност: филология
Настояща длъжност: сътрудник в брокерска кантора
Образование:
– Магистър по философия в ЮЗУ”Неофит Рилски”гр.Благоевград;