1. Вилислав Атанасов Танов

1Възраст: 39 години
Специалност: медицина и здравен мениджмънт
Настояща длъжност: фармацевтична компания
Образование:
– Средно: Математическа гимназия гр.Плевен;
– Висше: Медицински университет гр.Плевен
Опит:
– лекар-ординатор;
– Медицински представител;
Езици: английски

 

 

2. Стела Кирилова Анчева

2Възраст: 37 години
Специалност: обща медицина-лекар
Настояща длъжност: лекар – обща медицина
Образование:
– Средно: СОУ Бачо Киро гр. Павликени;
– Висше: ВМИ – гр. Плевен
Опит:
– Лекар ординатор в Детско отделение на МБАЛ- Павликени;
Езици: английски

 

 

3. Радослав Иванчев Илиев

3Възраст: 52 години
Специалност: машинен инженер, публична администрация
Настояща длъжност: Главен експерт в Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен
Образование:
– Средно: СОУ „Евлоги Георгиев“ – Тръстеник;
– Висше: „Машинен инженер“ във Висш машинно-електротехнически институт – гр. Варна; специалност „Публична администрация“ в Стопански факултет на Велико Търновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“;
Опит:
– Водещ технолог;
– Главен механик;
– Директор „Ресурсно осигуряване“;
Езици: руски, английски

4. Мария Михайлова Мусова

8. Мария МусоваВъзраст: 31 години
Специалност: международни отношения
Настояща длъжност: мениджър в адвокатско съдружие
Образование:
– Средно: Гимназия с преподаване на чужди езици, гр. Плевен;
– Висше: магистър Международни отношения; Нов Български Университет
Опит:
– Адвокатски сътрудник в адвокатска кантора;
– Главен специалист, Комисия по външна политика, Народно събрание на Република България / Четиридесето Народно Събрание (11/07/2005 – 25/06/2009)/;
– Технически организатор, Фондация Манфред Вьорнер;
Езици: английски, испански, турски

 

5. Виктория Стойчева Панайотова

5Възраст: 37 години
Специалност: предучилищна педагогика
Настояща длъжност: Директор на ЦДГ „Здравец „ с.Муселиево общ. Никопол обл. Плевен
Образование:
– Средно: СПТУ „ Иван Лихачов „ гр. Угърчин обл. Ловеч;
– Висше: ВТУ „ Св.Св. Кирил и Методий „ – ПУП -1999г. Бакалавър; ВТУ „ Св.Св. Кирил и Методий „- Задочно Психология –Магистър
Опит:
– 14 години от които 7 години директор;

 

6. Людмил Митков Ангелов

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Олга Константинова Кацарова

Възраст: 28 години
Специалност: история и география; счетоводство и контрол
Настояща длъжност: специалист контакт център в банка
Образование:
– Средно: Гимназия с преподаване чужди езици, гр. Плевен;
– Висше: ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” – История и география, бакалавър; ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” – Счетоводство и контрол, магистър
Езици: английски

8. Димитър Илиев Илиев

8Възраст: 28 години
Специалност: иновации, екология
Настояща длъжност: Председател на „Международна асоциация за развитие на иновациите”- Организатор на създаване и обмен на иновативни продукти; Консултант за развитие на иновациите; Консултант на патентни заявки;
Образование:
– Средно: Спортно училище „ Георги Бенковски ” –Плевен;
– Висше: Нов Български Университет – Екология
Езици: руски, английски
Други:
– Член в „Съюза на изобретателите в България”
– Организатор на „Изложение на Изобретения, Трансфер, Иновации”-ИТИ (2009, 2010, 2011, 2012, 2014 г.)
–   Златен медал на 16-то „Московско международно изложение за изобретения и иновационни технологии” за разработката „ Технология за без остатъчна преработка на отпадъци „
– Златен медал на„Изложение на Изобретения, Трансфер, Иновации”-ИТИ 2012 г.;
– Златен и сребърен медал на „Изложение на Изобретения, Трансфер, Иновации”-ИТИ 2010 г.;
–  Сребърен медал на „Изложение на Изобретения, Трансфер, Иновации”-ИТИ    2009 г. и награда „Млад иноватор”.

9. Поля Георгиева Йорданова

Възраст: 38 години
Специалност: технология по производство на облекло
Настояща длъжност: Управител в магазин за детски стоки;
Образование:
– Средно: Завършва Професионална гимназия по облекло и текстил – гр.Плевен ,специалност“ Технология по производство на облекло“;
Езици: немски, руски