1. Камен Иванов Иванов

1Възраст: 41 години
Специалност: икономика
Настояща длъжност: управител в частна фирма
Образование:
– Висше:  Калифорнийски Университет Лос Анжелис – Специалност икономика
Опит:
– съдружник и управител в редица фирми
Езици: английски

 

 

 

2. Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова

2Възраст: 42 години
Специалност: политолог, държавна администрация и европеистика
Настояща длъжност: собственик на търговско дружество
Образование:
– Средно: СОУ „Васил Левски“ гр. Карлово;
– Висше:  Политолог / Държавен университет Атина, Гърция, Факултет „Правни, икономически и политически науки“, специалност „ Политология и държавна администрация“, специализация „Европейски и международни науки“; Институт за политически и социални науки „Пантиос“, редовна докторантура „Регионална политика на ЕС“; МУ София, Факултет по обществено здраве, магистратура „Здравна политика и здравен мениджмънт“; Медицински институт – Пловдив, специалност „Рехабилитация“, отличник на випуска
– Специализации: Изследователска дейност в сферата на миграцията, учредител на „Лаборатория за изследване на миграцията и диаспората“ към Факултет „Правни, икономически и политически науки“, Държавен университет, Атина, Гърция; Българско училище за политика „Димитър Паница“, НП „Управленски умения“, випуск 2013; Институт за социална интеграция, Академия за социална политика, випуск 2011
Опит:
– Мениджър за България на международна компания – внос и търговия на медицински продукти;
– Мениджър международни проекти на International humanitarian action and development Атина, Гърция;
– Сътрудник на Greek council of refugees, партньор на UNHCR, Атина, Гърция
Езици: гръцки, анлийски, руски

3. Валентин Иванов Иванов

3Възраст: 39 години
Специалност: икономика и управление на транспорта
Образование:
– Висше: Магистър по икономика – София; Борси и борсово дело
Опит:
– Организатор производство и търговски представител.
Езици: английски

 

 

 

 

4. Мария Богоева Дорандилова-Георгиева

4Възраст: 57 години
Специалност: педиатър
Настояща длъжност: директор на Център за асистирана репродукция
Образование:
– Висше:  ВМИ “И.П.Павлов” – гр.Пловдив
Опит:
– Работила като педиатър;
– Богат опит като експерт в администрацията на РЦЗ (РЗИ) и НЗОК;.
– В Център за асистирана репродукция е от създаването му през 2009 г.

 

 

 

5. Павлина Ангелова Ковачева

5Възраст: 49 години
Специалност: физика и математика
Настояща длъжност: управител и собственик на частна фирма
Образование:
– Висше:  ПУ „ Паисий Хилендарски”, специалност физика и математика
Опит:
– 01.09.1989 -31.08.2000 – ОУ „Райно Попович” гр. Карлово, Преподавател;
– 01.09.1987-07.07.1988 – ОУ „Кирил и Методий” гр. Карлово, Преподавател;
– 01.09.1986-31.08.1987 – ЕСПУ гр.Калофер, Преподавател;
– 24.09.1985-31.08.1986 – ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Слатина, Преподавател;
– 12.10.1981-31.08.1985 – ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Слатина, Преподавател;
Езици: руски и английски

6. Емилия Димитрова Михайлова

6Възраст: 54 години
Специалност: право
Образование:
– Средно: ЕСПУ „Хр.Ботев” –гр.Кърджали
– Висше:  Магистър – ЮФ –СУ „Кл.Охридски”
Опит:
– юрисконсулт в Министерство на отбраната и в Национална разузнавателна служба;
– секретар на Междуведомствен съвет по военно-промишления комплекс на страната в Министерския съвет;
– заместник –председател на Комисията за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност/2005-2010 г./ / по избор от Народното събрание/;
Езици: английски и руски

7. Невена Димитрова Гидикова

Възраст: 44 години
Специалност: икономика
Настояща длъжност: преподавател в СОУ в гр. Карлово
Образование:
– Висше: ПУ “Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, Магистър по математика;

8. Румен Стефанов Минев

8Възраст: 47 години
Специалност: икономика
Настояща длъжност: търговски директор в частна фирма
Образование:
– Средно: ТМТ “Цвятко Радойнов” гр.Казанлък;
– Висше: Ташкентски Държавен Икономически Университет , Икономически факултет, магистър – Икономика на търговията;
– Специализации: “Международни политически отношения” в Московски Политически Институт, Москва, Русия, факутет МИО;
Опит:
– Търговски пълномощник в РФ, гр.Москва на международна застрахователна и презастрахователна компания;
– Търговски представител в РФ, гр.Москва на фирма за импорт и експорт на машини, уреди, системи за машиностроенето в България и Русия;
– Глава на представителството в РФ, гр.Москва, член на БД, на голямо българско предприятие за производство на парфюмерия и козметика;
– Глава на представителството в РФ, гр.Москва на голямо българско машиностроително предприятие в сферата на хранително-вкусовата промишленост;
Езици: руски и английски

9. Галина Иванова Кирова

PlowdiwВъзраст: 59 години
Специалност: инженер
Настояща длъжност: брокер в брокерска къща
Образование:
– Средно: Английска гимназия – гр. Пловдив;
– Висше:  БМЕИ – гр. Варна –магистър; СУ „Климент Охридски” – „Автоматизирани системи за информация” – научен сътрудник II степен
Опит:
– главен експерт – Община Пловдив
– изпълнителен директор – НПФ „Тракия” – Пловдив
– началник отдел „Информация” – БЦЦП „Автоелектроника” – Пловдив
– експерт „Международно сътрудничество”, конструктор, технолог – ЕАЗ – Пловдив
– свободни професии: преводач, оценител, брокер на фондовата и стоковата борси, копирайтър, застраховател, бизнес консултант, търговски представител
Езици: английски, руски, италиански, френски

10. Теодор Веселинов Янков

7Възраст: 27 години
Специалност: право
Настояща длъжност: юрисконсулт в частна фирма
Образование:
– Средно: Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ – гр. Сливен;
– Висше: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност: Магистър по Право
Опит:
– Юрисконсулт при частни съдебни изпълнителни;
– Адвокатски сътрудник в адвокатски кантори
Езици: английски

 

 

11. Милена Стоянова Павлова

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВъзраст: 41 години
Специалност: начален учител
Настояща длъжност: старши учител в СОУ „Пейо Кр. Яворов” гр. Пловдив
Образование:
– Средно: СПТУЕ „Малчика” гр. Пловдив;
– Висше: ПУ „ Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, Педагогически факултет, магистър – Начална училищна педагогика; ПУ „ Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, Филологически факултет, магистьр – Английски език и методика за ранно чуждоезиково обучение
Опит:
– 15 години в сферата на Образованието;
– 2 години като служител в частна фирма
Езици: английски и руски