1. Камен Иванов Иванов

1Възраст: 41 години
Специалност: икономика
Настояща длъжност: управител в частна фирма
Образование:
– Висше:  Калифорнийски Университет Лос Анжелис – Специалност икономика
Опит:
– съдружник и управител в редица фирми
Езици: английски

 

 

 

2. Мария Иванова Витанова

2Възраст: 41 години
Специалност: агроном – растителна защита
Настояща длъжност: главен асистент, доктор, катедра Фитопатология, Аграрен Университет – Пловдив
Образование:
– Средно: НХГ „Св.Св.Кирил и Методий”- гр. Благоевград;
– Висше:  Аграрен Университет – гр. Пловдив – Специалност – Растителна защита
Опит:
– Главен асистент, лаборатория по фитопатология – ИРГР, Садово;
Езици: английски

 

 

3. Валентин Иванов Иванов

3Възраст: 39 години
Специалност: икономика и управление на транспорта
Образование:
– Висше: Магистър по икономика – София; Борси и борсово дело
Опит:
– Организатор производство и търговски представител.
Езици: английски

 

 

 

 

4. Николай Георгиев Узунов

NGU-myfaceВъзраст: 55 години
Специалност: орален хирург
Настояща длъжност: Старши ординатор, Клиника по лицево-челюстна хирургия ,УМБАЛ ‘Свети Георги” – Пловдив; Главен асистент, Катедра по лицево-челюстна хирургия , Факултет по дентална медицина, Медицински Университет – Пловдив;
Образование:
– Средно: Английска езикова гимназия – Пловдив;
– Висше:  Медицински Университет – Пловдив, 1984; Орална хирургия 1994, Рекоструктивна онкохирургия 1995, Орална имплантология
Отличия:
– Почетна грамота и плакет на БЛС за проявен висок професионализъм и себеотрицание при оказването на животоспасяваща помощ на пострадалите в катастрофата на 130-тия километър от автомагистрала Тракия на 15 юни 2011.
– Почетна грамота и плакет на БЗС за проявен висок професионализъм и себеотрицание при оказването на животоспасяваща помощ на пострадалите в катастрофата на 130-тия километър от автомагистрала Тракия на 15 юни 2011.
-Почетна грамота от област Пловдив за проявен висок професионализъм и себеотрицание при оказването на животоспасяваща помощ на пострадалите в катастрофата на 130-тия километър от автомагистрала Тракия на 15 юни 2011
Езици: английски и руски

5. Галинка Иванова Кирова

5Възраст: 59 години
Специалност: инженер
Настояща длъжност: брокер в брокерска къща
Образование:
– Средно: Английска гимназия – гр. Пловдив;
– Висше:  БМЕИ – гр. Варна –магистър; СУ „Климент Охридски” – „Автоматизирани системи за информация” – научен сътрудник II степен
Опит:
– главен експерт – Община Пловдив
– изпълнителен директор – НПФ „Тракия” – Пловдив
– началник отдел „Информация” – БЦЦП „Автоелектроника” – Пловдив
– експерт „Международно сътрудничество”, конструктор, технолог – ЕАЗ – Пловдив
– свободни професии: преводач, оценител, брокер на фондовата и стоковата борси, копирайтър, застраховател, бизнес консултант, търговски представител
Езици: английски, руски, италиански, френски

6. Силвия Николова Матикова-Тамбурова

Възраст: 59 години
Настояща длъжност:  преподавател – Спортно – педагогическа и оздравително – рехабилитациона дейност със студенти (Технически университет, филиал Пловдив)
Образование:
– Висше: НСА София – треньор по тенис – Спортно педагогически профил; УНСС – Икономика на спорта и туризма;
– Доктор на педагогическите науки – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Теория и методика на физическото възпитание и спорта;
Опит:
– 1989 – до момента – Технически университет, филиал Пловдив;
– (1981 – 1989) ДФС „МИНЬОР” – гр. Рудозем – Ресор по спортна дейност;
– (1979 – 1981) Специално Училище за глухи деца – гр. Пловдив – Преподавател ритмика;
– Преподавателска дейност с приложение на сурдопедагогиката и ритмиката;
Езици: немски, английски, арабски, руски
Други:
– Международен треньор и съдия по тенис към ITF;
– Обучение на студенти – инвалиди по тенис;
– Член на Управителни съвети към Спортни дружества и др.;
– Организатор на спортни мероприятия към Община Пловдив;
– Координатор по студентска програма ISEEC;

7. Теодор Веселинов Янков

7Възраст: 27 години
Специалност: право
Настояща длъжност: юрисконсулт в частна фирма
Образование:
– Средно: Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ – гр. Сливен;
– Висше: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност: Магистър по Право
Опит:
– Юрисконсулт при частни съдебни изпълнителни;
– Адвокатски сътрудник в адвокатски кантори
Езици: английски

 

 

8. Таня Йорданова Запрянова

8Възраст: 31 години
Специалност: екология
Настояща длъжност: ключов експерт в проект
Образование:
– Висше: бакалавър, специалност “Биология”. СУ „Климент Охридски”; Магистър „Екология и опазване на екосистемите” ПУ ”Паисий Хилендарски”;

 

 

 

 

9. Наско Стоев Атанасов

9Възраст: 43 години
Специалност: Инженер по „Електронна техника и микроелектроника”
Настояща длъжност: собственик / управител на частна фирма
Образование:
– Средно: МГ „Иван Вазов” гр. Добрич;
– Висше: Магистър по „Електронна техника и микроелектроника” ТУ гр. Варна
Опит:
– Управител на сервиз за фискални устройства;
– Главен инженер във фирма за инструментална екипировка
Езици: руски и английски

 

 

10. Милена Стоянова Павлова

10Възраст: 41 години
Специалност: начален учител
Настояща длъжност: старши учител в СОУ „Пейо Кр. Яворов” гр. Пловдив
Образование:
– Средно: СПТУЕ „Малчика” гр. Пловдив;
– Висше: ПУ „ Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, Педагогически факултет, магистър – Начална училищна педагогика; ПУ „ Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, Филологически факултет, магистьр – Английски език и методика за ранно чуждоезиково обучение
Опит:
– 15 години в сферата на Образованието;
– 2 години като служител в частна фирма
Езици: английски и руски

11. Антон Пламенов Абаджиев

Възраст: 27 години
Специалност: бизнес администрация
Настояща длъжност: мениджър продажби в частна фирма; технически ръководител в семейна фирма в гр. Смолян;
Образование:
– Средно: СОУ Св.Св.Кирил и Методий гр.Смолян;
– Висше:  Европейски колеж по икономика и управление гр.Пловдив;
Oпит:
– 2007-2012 Управител на частна фирма;
Езици: английски