R_Radev

Завършва Икономика и организация на материално техническото снабдяване във Висшия институт за народно стопанство, Варна.

Работил като стоковед, отговарящ за строителните материали. Управлявал е собствена фирма. Работил също в отдел „Реклама” на община Варна. В продължение на четири години е бил главен секретар на район „Приморски”.

Трети мандат общински съветник, заемал длъжността председател на Комисията по благоустройство и комунална дейност.