1. Дария Савова Малчева

1Възраст: 54 години
Специалност: филология
Настояща длъжност: стилист във фризьорски салон;
Образование:
– Средно: ПГ”Н.Й.Вапцаров”, гр.Разград;
– Висше:  ВПИ – гр.Шумен;
Опит:
– ОУ”В.Левски”- гр.Разград – учител;
– Общински съвет за култура – гр.Разград
– управител в частна фирма;
Езици: руски, английски

 

2. Диана Атанасова Александрова

Възраст: 35 години
Специалност: инженер-химик
Настояща длъжност: квалифицирано лице във фармацевтична компания;
Образование:
– Средно: ПМГ „ Акад. Никола Обрешков“ гр.Разград;
– Висше:  “Проф. Д-р А.Златаров”-Бургас – Магистър Технология на водата;
Опит:
– Фармацевтична промишленост;
– Търговски представител на частна компания ;
Езици: английски

3. Мария Светославова Илиева

Възраст: 33 години
Специалност: финанси
Настояща длъжност: управител и счетоводител на частна фирма;
Образование:
– Средно: Техникум по икономика специалност Банково,застрахователно и осигурително дело, гр.Разград;
– Висше:  магистърска степен специалност Държавни и общински финанси СА”Д.А.Ценов” гр.Свищов;
Опит:
– в сферата на счетоводните услуги;
– управител в частна фирма;
Езици: английски