АРХИВ – ОТЧЕТИ ЗА ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИ

 

Избори за президент и вицепрезидент на републиката – 6 ноември 2016 г.

Отчет на Коалиция “ПП Движение 21 – ПП НДСВ” за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. – pdficon_small .pdf (1.6 MB)

Справка за за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания на Коалиция “ПП Движение 21 – ПП НДСВ” за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. –pdficon_small .pdf (254 KB)

Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от Коалиция “ПП Движение 21 – ПП НДСВ” за финансиране на предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. – pdficon_small.pdf (251 KB)

Справка за предоставените средства от политическите партии, участващи в Коалиция “ПП Движение 21 – ПП НДСВ” за финансиране на предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. – pdficon_small.pdf (251 KB)

Информация по чл. 178, ал. 6 от Изборния кодекс за средства за медийни пакети, които са ползвани от Коалиция “ПП Движение 21 – ПП НДСВ” в предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. – pdficon_small.pdf (255 KB)

 

Частични избори за кмет на район „Младост“, Столична община, област София-град – 6 ноември 2016 г.

Отчет на ПП “Движение 21” за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, област София-град на 6 ноември 2016 г. – pdficon_small .pdf (1.1 MB)

Справка за за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания на ПП “Движение 21” за частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, област София-град на 6 ноември 2016 г. –pdficon_small .pdf (252 KB)

Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от ПП “Движение 21” за финансиране на предизборната кампания за частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, област София-град на 6 ноември 2016 г. – pdficon_small .pdf (251 KB)

 

Нови избори за общински съветници в община Балчик, област Добрич – 2 октомври 2016 г.

Отчет на ПП “Движение 21” за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за новите избори за общински съветници в община Балчик, област Добрич на 2 октомври 2016 г. – pdficon_small .pdf (1.5 MB)

Справка за за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания на ПП “Движение 21” за новите избори за общински съветници в община Балчик, област Добрич на 2 октомври 2016 г. –pdficon_small .pdf (252 KB)

Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от ПП “Движение 21” за финансиране на предизборната кампания за новите избори за общински съветници в община Балчик, област Добрич на 2 октомври 2016 г. – pdficon_small .pdf (251 KB)

 

Нови избори за за кмет на кметство Крушево, община Гърмен, област Благоевград – 13 март 2016 г.

Отчет на ПП “Движение 21” за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за новите избори за кмет на кметство Крушево, община Гърмен, област Благоевград на 13 март 2016 г. – pdficon_small .pdf (1.5 MB)

Справка за за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания на ПП “Движение 21” за новите избори за кмет на кметство Крушево, община Гърмен, област Благоевград на 13 март 2016 г. –pdficon_small .pdf (253 KB)

Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от ПП “Движение 21” за финансиране на предизборната кампания за новите избори за кмет на кметство Крушево, община Гърмен, област Благоевград на 13 март 2016 г. – pdficon_small .pdf (252 KB)

 

Избори за общински съветници и кметове – 25 октомври 2015 г.

Отчет на ПП “Движение 21” за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. – pdficon_small .pdf (1.5 MB)

Справка за за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания на ПП “Движение 21” за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. –pdficon_small .pdf (253 KB)

Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от ПП “Движение 21” за финансиране на предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. – pdficon_small .pdf (252 KB)

 

Избори за народни представители за Народно събрание – 5 октомври 2014 г.

Отчет на ПП “Движение 21” за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. – pdficon_small .pdf (1.5 MB)

Справка за за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания на ПП “Движение 21” за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. – pdficon_small .pdf (253 KB)

Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от ПП “Движение 21” за финансиране на предизборната кампания за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. – pdficon_small .pdf (252 KB)

Информация по чл. 178, ал. 6 от Изборния кодекс за средства за медийни пакети, които са ползвани от ПП “Движение 21” за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. – pdficon_small .pdf (255 KB)