1. Иван Тодоров Дочев

IMG_2021Възраст: 54 години
Специалност: право
Настояща длъжност: адвокат в Адвокатска колегия – Русе;
Образование:
– Средно: Русе Техникум по речно корабостроене и корабоплаване-специалност „Корабни машини и механизми”;
– Висше:  СУ „Св. Климент Охридски” юридически факултет спец. „Право”- „Магистър”;
Опит:
– Съдия в Районен съд Русе 1991 г.-1995;
Езици: руски

 

 

 

2. Айлин Лютфи Дахилова-Василева

2

Възраст: 39 години
Специалност: право
Настояща длъжност: изпълнителен директор в частна фирма
Образование:
– Средно: СОУ “Христо Ботев” гр. Кубрат;
– Висше:  Право ВСУ “Черноризец Храбър” гр. Варна;
Езици: английски, руски, турски

 

 

 

 

3. Марияна Александрова Миткова

3Възраст: 33 години
Специалност: машинен инженер
Настояща длъжност: технически сътрудник в частна фирма;
Образование:
– Средно: ТЗ Асен Златаров – гр. Русе;
– Висше:  РУ “Ангел Кънчев гр. Русе”, спец. Земеделска техника и технологии;
Езици: английски

 

 

 

 

4. Георги Николов Димов

4Възраст: 33 години
Специалност: археология, история, политология
Настояща длъжност: асистент в Института по балканистика към БАН
Образование:
– Средно: езикова гимназия гр. Правец,
– Висше:  д-р по история, СУ “Св. Климент Охридски”
Опит:
– член на редколегии и научни организации, участвал в редица научни конференции и специализации в България и чужбина на тема история и археология;
– външен експерт по управление на европейски средства към МОН;
– автор на редица научни публикации и рецензии;
– организатор и участник на конференции и кръгли маси посветени на културно-историческо наследство, образование и наука
Езици: английски, руски, френски, италиански, латински

5. Валентина Владимирова Христова

4138_izbori_ValiВъзраст: 58 години
Специалност: стоматология
Настояща длъжност: дентален лекар (стоматолог-специалист)
Образование:
– Средно: Руска езикова гимназия „Максим Горки“ (сега СОУ за Европейски Езици), гр. Русе;
– Висше: МА Стоматологичен факултет, гр. София;
Езици: руски

 

 

 

 

6. Екатерина  Илиева Барбова

Възраст: 34 години
Специалност: мениджмънт
Настояща длъжност: съдружник в мебелна фирма
Образование:
– Средно: Техникум по строителство и архитектура и геодезия“Кольо Фичето“ гр.Плевен, специалност –Архитектура с немски език;
– Висше: Зеделски колеж – филиал гр.Русе,Стопанско управление,степен-професионален бакалавър; С.А.Ценов-гр.Свищов,специалност-Мениджмънт на териториалното развитие-степен-Магистър
Езици: руски, английски и немски

7. Любен Димитров Илиев

7Възраст: 40 години
Специалност: икономика
Настояща длъжност: управител и съдружник в частна фирма с. Червена вода, общ. Русе
Образование:
– Средно: Образцов техникум по индустриална химия „проф. Д. Баларев”- гр.Русе;
– Висше: магистър в Стопанска Академия „Д.А.Ценов” –гр.Свищов;
Опит:
– в сферата на производство на селскостопанска продукция
Езици: немски, руски