1. Георги Росенов Кардашев

1Възраст: 26 години
Специалност: право
Настояща длъжност: Юрисконсулт в частния сектор
Образование:
– Средно: ЕГ „Пейо Яворов“ гр. Силистра;
– Висше: СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по право
Езици: английски, немски

 

 

2. Маринела Колева Петкова

Възраст: 35 години
Специалност: психолог
Настояща длъжност: преподавател във Варненския свободен университет
Образование:
– Средно: ЕГ „Пейо Яворов“ гр. Силистра;
– Висше: Психология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Езици: английски

3. Весела Димитрова Тодорова

Възраст: 41 години
Специалност: проектант
Настояща длъжност: общински служител в общ. Силистра и собственик на частна фирма;

4. Ваня Йорданова Алипиева

Възраст: 54 години
Настояща длъжност: собственик на частен бизнес;

5. Петър Антонов Петров

Възраст: 38 години
Настояща длъжност: служител в общинско предприятие;

6. Веселин Аврамов Аврамов

Възраст: 55 години
Специалност: историк
Настояща длъжност: преподавател по история;