1. Драгомир Димитров Дечев

1

Възраст: 30 години
Специалност: Материалознание
Настояща длъжност: Търговец на сторителна и селскостопанска техника
Образование:
– Средно: ПГГС Иван Пашов гр. Нова Загора;
– Висше: ХТМУ – София
Опит: Кредитиране и финанси

 

 

 

2. Татяна Иванова Кирова

2

Възраст: 31 години
Специалност: финансов банков мениджмънт
Настояща длъжност: финанси и кредитиране
Образование:
– Средно: СОУ „Константин –Константинов”;
– Висше:Магистратура Икономически университет Варна;
Опит: 8 години като кредитен инспектор
Езици: английски

 

 

3. Рая Георгиева Султанова

3

Възраст: 29 години
Специалност: международни икономически отношения и международни финанси;
Настояща длъжност: маркетинг асистент в една от водещите в бранша фирми за авточасти;
Образование:
– Средно: гр.Сливен , ПМГ” Добри Чинтулов” паралелка с усилено изучаване на немски език и математика;
– Висше: Бакалавър – ВСУ”Черноризец Храбър” гр. Варна – Международни икономически отношения, Магистъратър – ВСУ”Черноризец Храбър” гр. Варна- Международни финанси;
Опит: Презентации на продукти, анализи на пазара, методи за повишаване на продажбите;
Езици: английски, немски, руски и испански

4. Снежана Кръстева Томова – Иванова

4

 

 

 

 

 

 

 

5. Васил Георгиев Енчев

Възраст: 351 години
Специалност: счетоводство и контрол;
Настояща длъжност: счетоводител;
Образование:
– Висше: Магистратура Счетоводство и контрол – БСУ;
Езици: английски

 

 

 

 

6. Борислав Николаев Сяров

6Възраст: 50 години
Специалност: право
Настояща длъжност: Адвокат, Адвокатска колегия – Сливен
Образование:
– Средно: Техникум по механотехника – Сливен;
– Висше: ВИ на МВР -София