1. Кирил Димитров Пулчев

k_pulchevВъзраст: 42 години
Специалност: финанси
Настояща длъжност: собственик на счетоводна кантора
Образование:
– Средно: ТМТ Хр.Ботев, гр.Смолян;
– Висше:  Бакалавър по Финанси – ТУ гр.Габрово; Магистър по Финанси – ВТУ Св.Св.Кирил и Методий;
Oпит:
– Старши вътрешен одитор;
– Кредитен специалист малки и средни предприятия в банка;
– Финансов директор;
– Изпълнителен директор;
Езици: английски

2. Радка Иванова Свиркова

Възраст: 66 години
Специалност: право
Настояща длъжност: пенсионер
Образование:
– Средно: СПТУ Васил Левски гр.Смолян;
– Висше:  Магистър по право – СУ Св.Климент Охридски;
Oпит:
– 1978-1980 мл.съдия в окръжен съд Смолян;
– 1980-1991 районен съдия и председател на районен съд Смолян;
– 1991-1997 зам. председател окръжен съд Смолян;
– 1997-2009 председател на окръжен съд Смолян;
– 2009 – 2013 съдия окръжен съд Смолян;

3. Антон Пламенов Абаджиев

Възраст: 27 години
Специалност: бизнес администрация
Настояща длъжност: мениджър продажби в частна фирма; технически ръководител в семейна фирма в гр. Смолян;
Образование:
– Средно: СОУ Св.Св.Кирил и Методий гр.Смолян;
– Висше:  Европейски колеж по икономика и управление гр.Пловдив;
Oпит:
– 2007-2012 Управител на частна фирма;
Езици: английски