1. Йордан Мирчев Митев

1_sВъзраст: 74 години
Специалност: инженер
Образование:
– Висше: През 1965 г. завършва Техническия университет в София, специалност “Експлоатация на жп транспорт”, а по-късно защитава там и докторската си дисертация
Опит:
– От 1965 до 1998 г. работи в Български Държавни Железници, като извървява пътя от инженер-технолог до главен директор;
– От 1992 до 1994 г. ръководи Дирекция “Стратегическо развитие”, а през следващите три години е зам.-генерален директор на компанията;
– От 1997 до 1998 г. е генерален директор на НК БДЖ;
– През 1997-2001 г. е извънреден професор във ВТУ “Тодор Каблешков”;
– През 2001 г. е избран за народен представител в 39-то Народно събрание от НДСВ, като от октомври с.г. ръководи парламентарната Комисия по транспорт и телекомуникации. Автор e на десетки научни публикации, както и на няколко книги;
– Народен представител в39-то, 40-то и 42-то Народно събрание;
Езици: руски и немски

2. Ивета Тодорова Анадолска-Караиванова

2_sВъзраст: 58 години
Специалност: право
Настояща длъжност: адвокат към Адвокатска колегия-гр. Кюстендил
Образование:
– Средно – 32 СОУ „Кл.Охридски”-гр.София;
– Висше – ЮФ, СУ”Кл.Охридски”- магистър право; висше – Факултет за подготовка на лектори, СУ „Кл.Охридски;
Oпит:
– младши съдия в Окръжен съд- гр.Кюстендил, юрисконсулт в ПСПС”Електронснаб”-гр.София;
– районен съдия и председател на Районен съд-гр.Елин Пелин,
– съдия и зам.председател на Окръжен съд-гр.София,
– съдия и зам.председател на Софийски апелативен съд,
– съдия във Върховен касационен съд-наказателна колегия
– преподавателска дейност – хонорован преподавател в Юридически факултет на СУ”Кл.Охридски”,
– преподавател в Националния институт по правосъдие и преподавател в Център за обучение на адвокати
Езици: руски

3. Цветан Здравков Теофанов

Teofanov 3Възраст: 35 години
Специалност: право
Настояща длъжност: адвокат в  Софийска адвокатска колегия
Образование:
– Средно – ПГ „Константин Фотинов” Самоков;
– Висше – ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград;
Опит:
– адвокат от 2003;
Езици: английски

 

 

 

4. Надежда Минчева Чорбанова

5. Георги Пламенов Сотиров

DSC_0289Възраст: 28 години
Специалност: счетоводство и контрол
Настояща длъжност: счетоводител
Образование:
– Средно – Спортно Училище „ Ген. Вадимир Стойчев “ – гр. София;
– Висше – Бакалаварска степен в Международно Висше Бизнес Училище – гр. Ботевград;
Опит:
– оперативен счетоводител и помощник одитор;
Езици: английски