1. Татяна Дончева Тотева

1Възраст: 54 години
Специалност: право
Настояща длъжност: практикуващ адвокат
Образование:
– Средно: Националната математическа гимназия – София;
– Висше:  Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
Опит:
– Председател на Постоянната подкомисия за контрол върху работата на службите за сигурност и на службите за обществен ред от 5 април 2006 до 25 юни 2009 година
– Български политик, участвала в 38-то, 39-то и 40-то Народно събрание
– прокурор в Софийска градска прокуратура
– 10 години свири на цигулка в детската филхармония „Пионер”
Езици: английски и руски

2. Явор Георгиев Александров

2Възраст: 26 години
Специалност: политолог
Настояща длъжност: сътрудник по управление на европейски проекти в австрийска фирма за публично консултиране
Образование:
– Средно: 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ – София;
– Висше:  Бакалавър по Политология със специализация Европейска интеграция от Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Магистър, специалност EuropeanAffairs (Европейски отношения) от Института по политически науки SciencesPo, Париж, Франция; Специализация по Мениджмънт – Фирмено управление от Центъра за образователни услуги на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Опит:
– Активна дейност последните пет години в НПО сектора, ръководни длъжности в няколко НПО-та и по различни проекти;
– Стажант в Постоянното представителство на България в Европейския съюз в Брюксел (2013, три месеца) с работа в работните групи за Северна Африка и Близкия Изток и Европейския парламент; участие на Съвет на външните министри и на заседания на Работните групи;
– Стажант във Френско-българска търговска камара (София, 5 месеца) – връзка с членовете на Камарата, връзка между френския бизнес в България и българския бизнес във Франция, връзка между различните търговски камари в България и във Франция, анализи на политическата и икономическата ситуация, организация и участие в срещи с представители на бизнеса, правителството, национално и местно управление;
– Стажант в Дирекция „Международни отношение“, Отдел „Европейски отношения“ на Агенция Митници, България (2012, три месеца) – мониторинг на българско и европейско законодателство, участие в Съвета по европейски въпроси на Министерски съвет;
– Стажант в Постоянното представителство на Европейската комисия в България (2010, един месец) – консултации и презентации по европейски теми за граждани, бизнес представители и студенти, организация и участие в срещи с посланици, комисари и политици;
– Изследване на опозицията в кампанията за Национален и Европейски парламент (2009г. 5 месеца)
Езици: английски, френски, италиански, арабски

3. Айлин Лютфи Дахилова-Василева

2

Възраст: 39 години
Специалност: право
Настояща длъжност: изпълнителен директор в частна фирма
Образование:
– Средно: СОУ “Христо Ботев” гр. Кубрат;
– Висше:  Право ВСУ “Черноризец Храбър” гр. Варна;
Езици: английски, руски, турски

 

 

 

 

 4. Иван Александров Каназирски

IMG_5168Възраст: 55 години
Специалност: инженер химик
Настояща длъжност: Доцент, кат. „Химия”, МГУ “Св.Иван Рилски” – София
Образование:
– Химикотехнологичен и металургичен университет, “Технология на кожухарското производство”;
– Химикотехнологичен и металургичен университет, кат. “Физикохимия”, доктор,
– Минногеоложки университет “Св. Иван Рилски”, доцент,
Oпит:
– 2002 – 2008 Химик, хоноруван асистент, кат. „Физикохимия”, ХТМУ
Анодни оксидни филми, метални хидриди, наноструктури;
– 1996-2002 Технолог, „Зеорекс” ООД, Модификация на зеолити, производство на специализирани сорбенти, пречистване на отпадни води;
– 1993-1996 Технолог, „Калиман Кемикъл” ООД – Модификация на зеолити, производство на специализирани сорбенти, минерални пигменти;
– 1991 – 1993 Научен сътрудник, Институт по приложна минералогия-БАН
Структура и свойства на природни зеолити, химична модификация на природни зеолити;
– 1987 – 1991 Докторант, кат. „Физикохимия”, ХТМУ
– 1984 – 1987 Технолог, „БКИ” София – Производство на кожухарски кожи
Езици: английски, руски

5. Зорина Димитрова Петрова

zorinaВъзраст: 44 години
Специалност: медицина/лекар
Настояща длъжност: търговски мениджър на фармацевтична компания
Образование:
– Средно: Математическа гимназия Видин; Английска езикова гимназия Видин (като частна ученичка);
– Висше:  Висш медицински институт София;
Oпит:
– Aсистент – Катедра по фармакология и токсикология – Висш медицински институт София;
– Търговско представителство на фармацевтична компания / маркетинг мениджър; заместник директор; директор;
Езици: английски, руски

6. Драгомир Димитров Дечев

1

Възраст: 30 години
Специалност: Материалознание
Настояща длъжност: Търговец на сторителна и селскостопанска техника
Образование:
– Средно: ПГГС Иван Пашов гр. Нова Загора;
– Висше: ХТМУ – София
Опит: Кредитиране и финанси

 

 

 

7. Димчо Стефанов Димов

7Възраст: 33 години
Специалност: индустриален мениджмънт
Настояща длъжност: гл. ас. в ТУ-София и ВТУ Тодор Каблешков
Образование:
– Докторант на самостоятелна подготовка към Стопанския факултет при ТУ-София;
– Магистър по Индустриален мениджмънт, ТУ-София;
– Специализирал в Милански университет, Милано Италия (2014); Европейско бизнес училище, Франкфурт, Германия (2013); Университет Миколас Ромерис, Вилнюс, Литва (2013) по въпросите на Иновациите, бизнеспредприемачеството и управлението на човешките ресурси;
Oпит:
– Преподавател в ТУ-София, ВТУ Тодор Каблешков, СУ Св. Климент Охридски;
Езици: английски, руски

8. Ваня Крумова Цветкова

Ваня ЦветковаВъзраст: 62 години
Специалност: строителен инженер ,специалност “конструкции на сгради и съоръжения”
Настояща длъжност: управител на фирма за консултантска дейност и строителен надзор
Образование:
– Средно – Математическа гимназия , гр.Кюстендил;
– Висше – магистър, Висш инженерно строителен институт София ,сега УАСГ;
Oпит:
– два мандата народен представител-39-то и 40-то НС;
– девет години в системата на ДНСК- Дирекция за национален строителен контрол;
– пет години проектант в столицата на Алжир;
– пет години проектант в Регионална проектантска организация -Кюстендил;
– 4 години ръководител на българската делегация в ОССЕ ( Организация за сигурност и сътрудничество в Европа) в 40-то НС;
Езици: френски, руски

9. Александър Василев Василев

SANYO DIGITAL CAMERAВъзраст: 29 години
Специалност: право
Настояща длъжност: управител и собственик на мрежа от сайтове за недвижими имоти;
Образование:
– Средно: Втора Английска Езикова гимназия „Томас Джеферсън“, София;
– Висше:  магистър по право СУ „Климент Охридски“;
– Специализации: Младежката организация на ООН
Oпит:
– 10 годишен стаж в сферата на недвижимите имоти;
Езици: английски, руски

 

10. Първолетка Методиева Манолова

DSC_0201Възраст: 46 години
Специалност: Биохимия и микробиология
Настояща длъжност: главен редактор, портал за здраве и красота
Образование:
– Средно – ЕСПУ „Димитър Благоев“, гр. Видин (понастоящем СОУ „Цар Симеон Велики“);
– Висше – магистър, специалност „Биохимия и микробиология“, Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“;
Oпит:
– Редактор в издателство“
Езици: руски, английски

 

 

 

11. Владимир Николаев Кръстев

DSC_2988 (1)Възраст: 30 години
Специалност: икономика
Настояща длъжност: Маркетинг специалист в чуждестранна компания
Образование:
– Средно – Национална Финансово Стопанска Гимназия;
– Висше – магистър УНСС;
Oпит:
– мениджър клиенти в Кока Кола АД
Езици: английски

 

12. Любослав Красимиров Иванов

Любослав ИвановВъзраст: 37 години
Специалност: икономика, публична администрация
Настояща длъжност: Консултант по разработване, кандидатстване и упраление на проекти по ОП и Структурни фондове на ЕС – граждански договори към общини и фирми, основнно в сферата на инфраструктурните проекти към ОПОС, ПРСР и ОПРР
Образование:
– Средно – средно специално – икономическо (Банково, застрахователно и осигурително дело);
– Висше – Икономист-финансист УНСС;
Oпит:
– търговски директор в инженерингова и проектантска компания;
– Прдседател на УС на СНЦ „Агенция за Евроинтеграция“ и НПО „Осогово-Кюстендил”
– Финансов мениджър в частна фирма
Езици: английски, руски

13. Йордан Кирилов Славов

IMG_1 (640x426)Възраст: 28 години
Специалност: финанси
Настояща длъжност: банков служител
Образование:
– Средно – СУ „Ген. Владимир Стойчев“;
– Висше – Бакалавър, СА „Д.А. Ценов“; Компютърен курс в Temple University -Tokyo
Oпит:
– Технически сътрудник в консулска служба в Посолство на РБългария в Токио
Езици: английски

 

14. Людмила Георгиева Иванова

2Възраст: 40 години
Специалност: инженер – автоматика
Образование:
– Средно: Природо-математическа гимназия, гр. Добрич
– Висше: Русенски университет „Ангел Кънчев”, Магистър, инженер по Автоматика;
Опит:
– Административен асистент в инженерингова компания в областта на телекомуникациите;
– Инженер по осигуряване на качеството
– Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – София – Главен експерт в отдел „Мониторинг”
– Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда” – Добрич – Младши експерт в отдел „Обезщетения”
Езици: английски и руски

15. Камелия Руменова Бакалеева-Станиславова

15Възраст: 32 години
Специалност: право
Настояща длъжност: адвокат към Видинска адвокатска колегия
Образование:
– Средно: СОУ „Христо Ботев”, гр. Белоградчик;
– Висше:  магистър, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий;
Oпит:
– юрисконсулт в общинска администрация и търговски дружества;
Езици: английски, руски