1. Данаил Валериев Георгиев

Възраст: 36 години
Специалност: международни отношения
Образование:
– Средно: Езикова гимназия гр. Ловеч;
– Висше: СУ „Св. Климент Охридски“, магистър, Международни отношения; Докторант в УНСС, Катедра „Национална и регионална сигурност“;
Обучителна програма за парламентарни експерти на Женевския център за демократичен контрол на въоръжените сили; Курс „Лидерство, иновативност и преговаряне: Критични стратегии за служители в публичния сектор, (Public Leaders) Executive education, Harvard Kennedy School
Опит:
– Стаж в немския Бундестаг;
– Народно събрание, Главен експерт в Комисията по отбрана и в Комисията по външна политика и отбрана
Езици: английски и немски
Други: играч в мъжкия отбор на Клуб по бейзбол и софтбол “Blues” – София

2. Йордан Мирчев Митев

2Възраст: 74 години
Специалност: инженер
Образование:
– Висше: През 1965 г. завършва Техническия университет в София, специалност “Експлоатация на жп транспорт”, а по-късно защитава там и докторската си дисертация
Опит:
– От 1965 до 1998 г. работи в Български Държавни Железници, като извървява пътя от инженер-технолог до главен директор;
– От 1992 до 1994 г. ръководи Дирекция “Стратегическо развитие”, а през следващите три години е зам.-генерален директор на компанията;
– От 1997 до 1998 г. е генерален директор на НК БДЖ;
– През 1997-2001 г. е извънреден професор във ВТУ “Тодор Каблешков”;
– През 2001 г. е избран за народен представител в 39-то Народно събрание от НДСВ, като от октомври с.г. ръководи парламентарната Комисия по транспорт и телекомуникации. Автор e на десетки научни публикации, както и на няколко книги;
– Народен представител в39-то, 40-то и 42-то Народно събрание;
Езици: руски и немски

3. Иван Димитров Янев

3Възраст: 37 години
Специалност: история
Настояща длъжност: Експерт в Дирекция „Наука” в Министерство на образованието и науката
Образование:
– Средно: УДНЗ София;
– Висше:  СУ „Св. Климент Охридски”, специалност История, Доктор по история; Магистърски програми по „Специална педагогика” и „Държавна администрация”
Опит:
– Работа в НПО, координатор по проекти със социална насоченост и спорт за хора с увреждания
Езици: английски

 

4. Росица Михайлова Каменова-Тоцева

TotzevaВъзраст: 50 години
Специалност: химия
Настояща длъжност: Национален център по радиобиология и радиационна защита – завеждащ лаборатория „Контрол на облъчване на населението” към секция „Радиационен контрол”; представител на МЗ в две работни групи към EC, участие като експерт в технически срещи, организирани от IAEA; експерт в Националния център за база данни към международния център база данни на СТВТО; чете лекции в курсове за „Правоспособност за работа с йонизиращи лъчения”, СДО по „Санитарна химия”, „Радиационна хигиена” и др., организирани от НЦРРЗ.
Образование:
– Висше: Химически факултет към СУ”Св.Климент Охридски” – магистър; Медицински университет – специалност „Санитарна химия”; Медицински университет – специалност „Радиационна хигиена”
Опит:
– специалист, научен сътрудник, зам. завеждащ лаборатория в Национален център по радиобиология и радиационна защита
Езици: английски и руски

5. Десислава Любомирова Стоимчева-Коларска

DSC_0204Възраст: 37 години
Специалност: учител
Настояща длъжност: управител на частен езиков център
Образование:
– Средно: 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, София, разширено изучаване на английски език, специалност: Среден мениджър;
– Висше:  Бакалавър: икономист (Аграрна икономика), УННС; Професионална квалификация: Учител по английски език в средните училища, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски”; Магистър Английска филология, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски”; Магистър по ПНУП, ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски”; Настоящ редовен доктокторант към катедра „Предучилищна педагогика”, ФНПП, СУ „Св. Колимент Охридски”
Опит:
– Съавтор в програмна система за предучилищна възраст
Езици: английски и италиански

 

6. Данаил Василев Христов

7. Мартин Красимиров Евтимов

Martin EvtimovВъзраст: 28 години
Специалност: логистика и транспорт
Настояща длъжност: мениджър продажби, мениджър транспорт
Образование:
– Средно: Спортно училище Ген. Владимир Стоичев -спортен мениджмънт;
– Висше: бакалавър по стопанска логистика – УНСС;
Опит:
– асистент транспорт и продажби
Езици: английски

 

 

 

 

8. Диана Колева Савова

8Възраст: 48 години
Специалност: обща педагогика, психология, журналистика, право
Настояща длъжност: управител на търговско дружество и фондация
Образование:
– Средно: търговска гимназия-гр. Луковит;
– Висше: степен магистър, СУ Кл. Охридски-София, НБУ-София;
Опит:
– брокер-Софийска Стокова Борса
– управител на търговски дружества,
– юрист, експерт – столична община, отдел ”общинска собственост”
Езици: руски

 

9. Калина Стоянова Николова-Янева

9Възраст: 45 години
Специалност: бизнес администрация и английска филология
Настояща длъжност: търговски директор в частна фирма
Образование:
– Средно: 1-ВА Английска Езикова гимназия „Хр.Кабакчиев” ,гр.Варна;
– Висше: Магистър Бизнес Администрация – Ричмонд Колеж Лондон, Американски Международен Университет в Лондон; Магистър Английска Филология– СУ „Св.Климент Охридски”, гр.София
– Специализации: Банков Мениджмънт и Маркетинг ( 2 г.) – Международен Банков Институт съвместно с London Financial Services; Специлизация по Европейските Структурни Фондове – BARDA – Образователен Център към Българската Търговска Камара; Мениджмънт курс към Дайнърс Клуб Интернешънъл
Опит:
– изпълнителен директор на частни фирми
– изпълнителен директор на завод в Кипър
– мениджър разплащания
– главен експерт в международна фондация
– преводач-кореспондент
Езици: английски и руски

10. Янко Николов Янков

11. Венцислав Юриев Кочарков

Възраст: 27 години
Специалност: търговец
Настояща длъжност: търговец в частна фирма
Образование:
– Средно: 32 езикова гимназия „Св Климент Охридски“ гр. София;
– Висше: Магистър „Икономика на търговията“ – УНСС
Опит:
– търговец в частна фирма
Езици: английски и руски