1. Симеон Славчев Славчев

1Възраст: 36 години
Специалност: инженер
Настояща длъжност: управител на инженерингова компания и изпълнителен директор на „Алианс за устойчиво развитие на България“
Образование:
– Средно: 34то СОУ София „Стою Шишков“
– Висше:  Магистър по Индустриален мениджмънт и инженерна логистика в ТУ София
Езици: немски, руски и английски

 

 

2. Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова

2Възраст: 42 години
Специалност: политолог, държавна администрация и европеистика
Настояща длъжност: собственик на търговско дружество
Образование:
– Средно: СОУ „Васил Левски“ гр. Карлово;
– Висше:  Политолог / Държавен университет Атина, Гърция, Факултет „Правни, икономически и политически науки“, специалност „ Политология и държавна администрация“, специализация „Европейски и международни науки“; Институт за политически и социални науки „Пантиос“, редовна докторантура „Регионална политика на ЕС“; МУ София, Факултет по обществено здраве, магистратура „Здравна политика и здравен мениджмънт“; Медицински институт – Пловдив, специалност „Рехабилитация“, отличник на випуска
– Специализации: Изследователска дейност в сферата на миграцията, учредител на „Лаборатория за изследване на миграцията и диаспората“ към Факултет „Правни, икономически и политически науки“, Държавен университет, Атина, Гърция; Българско училище за политика „Димитър Паница“, НП „Управленски умения“, випуск 2013; Институт за социална интеграция, Академия за социална политика, випуск 2011
Опит:
– Мениджър за България на международна компания – внос и търговия на медицински продукти;
– Мениджър международни проекти на International humanitarian action and development Атина, Гърция;
– Сътрудник на Greek council of refugees, партньор на UNHCR, Атина, Гърция
Езици: гръцки, анлийски, руски

3. Георги Здравков Цонев

3Възраст: 30 години
Специалност: инженер-мениджър
Настояща длъжност: управител на спедиторска фирма и председател на УС на „Асоциация за бизнес сътрудничество“
Образование:
– Средно: Езикова гимназия Симеон Радев гр. Перник;
– Висше: ТУ София, магистър – Производствен и операционен мениджмънт
Езици: немски и анлийски

 

 

 

4. Ралица Венелинова Цекова

4. Ралица ЦековаВъзраст: 33 години
Специалност: магистър Екология и ООС
Настояща длъжност: асистент в Биологически факултет при Софийски университет
Образование:
– Средно: 22 СОУ – профил Биология, Химия и Биотехнология;
– Висше: магистър еколог, Биологически факултет, Софийски университет
Опит:
– 2008 до сега – Биологически факултет, софийски университет;
Езици: английски, турски, испански

 

 

5. Петър Петров Павлов

5Възраст: 51 години
Специалност: лекар УНГ
Настояща длъжност: Ординатор в IМБАЛ – клина по УНГ
Образование:
– Висше: медицина – Медицински университет – София, специалност УНГ
Езици: немски, гръцки

 

 

6. Йоана Георгиева Стоичкова

6. Йоана СтоичковаВъзраст: 34 години
Специалност: право, международни отношения
Настояща длъжност: собственик на транспортна фирма
Образование:
– Висше: магистър „Право“ , НБУ; магистър „Международни отношения“, НБУ;
Опит:
– юрисконсулт в ГД “Полиция” МВР;
– експерт в отдел “Международно сътрудничество,проекти и програми“ , ГД „ Гранична полиция“ , МВР
– главен експертен сътрудник в Комисия по транспорт,информационни технологии и съобщения , Народно събрание на Република България
Езици: английски, италиански

 

7. Теменужка Евгениева Костова

7. Теменужка КостоваВъзраст: 39 години
Специалност: право
Настояща длъжност: адвокат – член на Софийска адвокатска колегия- София от 2006 г. до момента
Образование:
– Средно: 22 СОУ- „ Г.С. Раковски“ гр. София;
– Висше: СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. София, специалност „право“ и „правораздаване“
Опит:
– В сферата на екологичното право, управлението на отпадъците и опазването на околната среда, почвите и водите, участвала в изготвянето на предходни актове и сега действащия – Закон за управление на отпадъците и подзаконовите актове по прилагането му;
– Има опит в сферата на обществените поръчки по ОП „Околна среда“, поръчки за охранителни услуги и дейност и проектиране и строителство съгласно Закона за устройство на територията – участва като консултант по проекти и успешно води дела пред КЗК и ВАС и органите на съдебната система;
– Има опит в работата с държавни органи от 1999 г. до 2004 г. работи в Министерство на икономиката като главен експерт- юрисконсулт, занимава се със законотворчество, управление на дружества с държавно участие и работи по проблеми и казуси по ЗОП, ЗМСМА, ЗППДОП, ЗДС, ЗС, а по-късно тясно се профилира по Закона за виното и спиртните напитки, Закона за наркотичните вещества и прекурсорите регламентите по лицензиране на дейности с отпадъци от черни и цветни метали, участва в работни групи по тези закони и наредбите към тях, както и по ЗОП;
– Има опит в обществената дейност- от 2003 г. до 2006 г. заема длъжност като изпълнителен директор на неправителствена организация – „Българска организация по рециклиране“; от 2007 до 2010 г. е Председател на УС на тази организация и успешно ръководи структурата; от 2006 до 2012 г. е участвала в работата на работна група 20 към Министерство на околната среда и водите – която осъществява преглед на европейското екологично законодателство и изготвяне и защита на позициите на Република България по европейските актовете в тази сфера;
– 2006 г. до настоящия момент е член на Софийска адвокатска колегия- адвокат на свободна практика, специализиран тясно по проблемите на управление на отпадъците и околната среда; професионално има опит в законотворчеството и в процесуалното представителство по граждаски, търговски, трудови и административни дела; обслужва абонаментно десетки фирми с разнороден предмет на дейност;
Езици: английски

8. Мария Михайлова Мусова

8. Мария МусоваВъзраст: 31 години
Специалност: международни отношения
Настояща длъжност: мениджър в адвокатско съдружие
Образование:
– Средно: Гимназия с преподаване на чужди езици, гр. Плевен;
– Висше: магистър Международни отношения; Нов Български Университет
Опит:
– Адвокатски сътрудник в адвокатска кантора;
– Главен специалист, Комисия по външна политика, Народно събрание на Република България / Четиридесето Народно Събрание (11/07/2005 – 25/06/2009)/;
– Технически организатор, Фондация Манфред Вьорнер;
Езици: английски, испански, турски

 

9. Калоян Георгиев Добрев

9. Калоян ДобревВъзраст: 25 години
Специалност: национална сигурност
Настояща длъжност: експерт бизнес развитие в клъстер обединяващ фирми в сферата на геотехническото и тунелно строителство и обхващащ основните аспекти при изграждането на големи инфраструктурни обекти
Образование:
– Средно: Частна профилирана гимназия „Дружба“;
– Висше: Магистър по Национална сигурност               – УНСС; Магистър по Международна сигурност и международни отношения, СУ „Св. Климент Охридски“ (Предстои защита на дипломна работа Бакалавър по Публична администрация – УНСС;
– Специализации: Сертификат за успешно завършване на специализиран курс “Регламентите на ЕС – теория и практика” в рамките на Първата зимна школа за млади изследователи на правото на ЕС – 2013 – Университетски комплекс по хуманитаристика “Алма Матер”, София (България)
Опит:
– Мърчандайзър в частна фирма;
– Стаж в Министерство на правосъдието;
– Управител на производствен и оперативен отдел в ресторантьорство, Фриско, САЩ;
– Заместник управител в хранително вкусовата промишленост, Колорадо, САЩ;
Езици: английски, руски

10. Атанас Николаев Зайков

10. Атанас ЗайковВъзраст: 32 години
Специалност: фризьор
Настояща длъжност: мениджър в адвокатско съдружие
Образование:
– Средно: 57 СОУ „Наум Охридски“;
– Висше: бизнес и администрация и спортен мениджмънт
Опит:
– фризьор от 11 години;
Езици: английски

 

11. Мирослав Дилянов Калчев

11. Мирослав КалчевВъзраст: 48 години
Специалност: икономика и управление на транспорта
Настояща длъжност: ИД Дружество за управление и оползотворяване на отпадъци от излезли от употреба МПС
Образование:
– Средно: ОТЕ „Вилхелм Пик” – София – енергетика;
– Висше: магистър УНСС
Опит:
– транспорт и спедиция;
– търговия;
– управление и оползотворяване на отпадъци
Езици: английски, турски, испански

12. Миглена Тодорова Ганева

12. Миглена ГаневаВъзраст: 43 години
Специалност: мениджмънт
Настояща длъжност: фармацевт
Образование:
– Магистър по „Стопанско управление“ със специализация „Здравен мениджмънт“ към ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново
– Магистър по „Социални дейности“ към ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново
– Бакалавър по „Здравен мениджмънт“ към Медицински Университет гр.София
Опит:
– Търговски представител
– Медицински представител
– Управител на хоспис (частно лечебно заведение)
– Социален работник
– Фармацевт
Езици: английски
Други:  Желая да работя за това хората да живеят добре, за чиста природа и чиста питейна вода без шистов газ!!!

13. Георги Росенов Кардашев

1Възраст: 26 години
Специалност: право
Настояща длъжност: Юрисконсулт в частния сектор
Образование:
– Средно: ЕГ „Пейо Яворов“ гр. Силистра;
– Висше: СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по право
Езици: английски, немски

 

 

14. Боряна Стефанова Петкова

14. Боряна ПетковаВъзраст: 27 години
Специалност: бакалавър по Философия и учител по дисциплините от философския цикъл в средното образование
Настояща длъжност: застрахователен брокер
Образование:
– Средно: 30 СОУ „Братя Миладинови”;
– Висше: бакалавър по Философия; магистър по „Политически мениджмънт” (в момента)
Езици: английски