1. Петър Атанасов Атанасов

1Възраст: 54 години
Специалност: лекар-хирург-онколог
Настояща длъжност: КОЦ Ст.Загора, ХО-хирург-онколог
Образование:
– Висше-Пловдив-ВМИ”Ив.П.Павлов”-медицински факултет, ВТУ-Стопанско управление и здравен мениджмънт
Опит:
– 2012-2013 Изп.Директор МБАЛ „Проф.Др.Ст.Киркович” гр.Стара Загора
– 2004-2008 Управител на МБАЛ Гълъбово
– 1996-2001 Тунис-хирург
– 1986-1996 МБАЛ Хасково-хирург
Езици: френски, английски, руски
Други:
– Ротари клуб Ст.Загора-редовен член;
– Тенис клубове Ст.Загора и Хасково;
– Ловна дружинка гр.Гълъбово;

2. Иван Желев Михайлов

3. Данаила Стефанова Колева

3Възраст: 39 години
Специалност: право
Настояща длъжност: адвокат при АК гр. Стара Загора
Образование:
Средно – Техникум по енергетика “Ген. Вл. Заимов” гр. Гълъбово;
Висше – степен – Магистър във ВСУ “Ч. Храбър” гр. Варна;
Опит:
– 2001 г – 2003 г – Началник “АПО” в Община Гълъбово;
– 2003 г – 2009 г – Гл. юрисконсулт при Община Гълъбово;
– 2010 г до настоящия момент – Адвокат;
Езици: английски, руски

 

 

4. Татяна Петкова Костадинова

DSC_1542small

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Вилияна Георгиева Вичева

5Възраст: 46 години
Специалност: финанси
Настояща длъжност: Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“
Образование:
Средно – Техникум по строителство – Стара Загора;
Висше – Технически университет – Габрово; Великотърновски университет „Св. св. „Кирил и Методий“;
Опит:
– Ръководител отдел УЧР“ в „Енергоремонт Гълъбово „ АД;
– Ръководител сектор „Административен“ МБАЛ „Д-р Чакмаков“ ЕООД;
– Главен специалист „Поземлена комисия“ – Раднево;
Езици: руски
 

 

6. Цветослава Атанасова Сярова

6Възраст: 38 години
Специалност: теолог, психолог
Настояща длъжност: управител в собствена фирма
Образование:
Средно – ТОХ‘‘Акад.Неделчо Неделчев“гр.Сливен;
Висше – ВТУ‘‘Св.Св.Кирил и Методий-Теология-бакалавър, Психология-магистър;

 

 

 

 

 

7. Галина Янкова Гочева

7Възраст: 49 години
Специалност: социални дейности
Настояща длъжност: управител Дом за стари хора гр. Гълъбово
Образование:
Средно – Гимназия ,,Христо Ботев” гр. Стара Загора;
Висше – Бакалавър Великотърновски университет ,,Св.св.Кирил и Методий”,Медицински колеж гр.Стара Загора;
Езици: руски

 

 

8. Камен Ангелов Жеков

8Възраст: 36 години
Специалност: финанси
Настояща длъжност: консултант – превози на опасни товари в частна фирма
Образование:
Средно – ТЕ „Ген.Владимир Заимов” гр. Гълъбово, спец. „Технология на машиностроенето – студена обработка“;
Висше – Международен славянски институт, бакалавър, спец. „Финанси и кредит“;
Опит:
– Марица изток – автотранспорт ЕООД гр.Гълъбово – управител
– МБАЛ ЕООД гр.Гълъбово – ръководител трансп. Звено – механик автотранспорт;
Езици: английски, руски