T_Doncheva

Завършва средно образование в Националната математическа гимназия, а висше в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Работила като прокурор, а от  1992 г. е адвокат.
Народен представител в 38-ото, 39-ото и 40-ото Народно събрание.