1. Стоян Илиев Александров

1Възраст: 65 години
Специалност: финанси
Настояща длъжност: преподавател в УНСС – София
Образование:
– Средно: Икономически техникум – Кюстендил;
– Висше:  Висш финансово-стопански институт – Свищов, специалност “Финанси и кредит”
Опит:
– Работил в БНБ – Кюстендил.
– През периода 1993-1995 г. служител в управление “Финанси” в Окръжния народен съвет в Кюстендил.
– В началото на 90-те години оглавява данъчното управление в Министерството на финансите.
– През 1992 година Министър на финансите в правителството на Любен Беров.
– Директор на Централна кооперативна банка.
– Председател на Надзорния съвет на D банк.
Езици: руски, немски и сърбохърватски език

2. Гергана Петрова Попова

2Възраст: 35 години
Специалност: икономика
Настояща длъжност: главен счетоводител в частна фирма
Образование:
– Средно: СОУ „Крум Попов” гр.Левски, обл. Плевен;
– Висше:  бакалавър – икономист-счетоводител – специалност „Счетоводство и контрол” – СА „Д.А.Ценов” гр. Свищов; магистър – икономист-счетоводител – специалност „Застрахователно счетоводство” – Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”
Опит:
– главен счетоводител;

 

3. Николай Георгиев Тотев

3