1. Татяна Дончева Тотева

1. Татяна ДончеваВъзраст: 54 години
Специалност: право
Настояща длъжност: практикуващ адвокат
Образование:
– Средно: Националната математическа гимназия – София;
– Висше:  Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
Опит:
– Председател на Постоянната подкомисия за контрол върху работата на службите за сигурност и на службите за обществен ред от 5 април 2006 до 25 юни 2009 година
– Български политик, участвала в 38-то, 39-то и 40-то Народно събрание
– прокурор в Софийска градска прокуратура
– 10 години свири на цигулка в детската филхармония „Пионер”
Езици: английски и руски

2. Желязко Димчев Каракашев

2. Желязко Каракашев

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Светлозар  Стоянов Златев

3. Светлозар ЗлатевВъзраст: 44 години
Специалност: икономика
Настояща длъжност: финансов менджър, частен бизнес
Образование:
– Висше: Икономически Университет Варна
Езици: английски и руски

 

 

 

 

4. Стоянка Вълкова Георгиева

Стоянка Георгиева (1)Възраст: 54 години
Специалност: философия, политология, история
Настояща длъжност: преподавател – доцент по политология (политическа философия и култура) в Икономически университет-Варна
Образование:
– Средно: ЕСПУ – гр. Долни чифлик, обл. Варненска;
– Висше:  магистър по философия (втора специалност – история), СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет;
– Образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 05.11.02 Политология – Специализиран научен съвет по Политология при ВАК
Опит:
– 1986-2012 г. ИУ-Варна (асистент, ст.асистент и гл. аситент) – Преподавани дисциплини: философия, политология, социолигия, история на културата, психология, бизнес етика, организационно поведение, европеистика и др.
– 1984-1986 г. Преподавател по философски дисциплини в Пето ЕСПУ гр. Варна
Езици: английски и руски

5. Александър Тодоров Стоянов

SNIMKA2Възраст: 42 години
Специалност: счетоводство и контрол
Настояща длъжност: управител на транспортно дружество, управител на счетоводна кантора;
Образование:
– Средно: ЕСПУ „Димитър Благоев” гр.Провадия;
– Висше:  специалност „счетоводство и контрол” в ИУ-Варна;
Опит:
– управител транспортна дейност;
– главен счетоводител;
– оперативен счетоводител;
Езици: руски, английски

 

 

6. Евгени Николов Николов

Евгени НиколовВъзраст: 54 години
Специалност: икономика
Настояща длъжност: помощник-директор в ОУ „Панайот Волов“, гр. Варна;
Образование:
– ВИНС „Димитър Благоев“, гр. Варна, счетоводна отчетност;
– Икономически университет, гр. Варна, международни икономически отношения;
Опит:
– СО „Воден транспорт“- началник „Морска снабдителна база“, 10 години
– Параходство БМФ-организатор корабно-техническо снабдяване , 17 години
Езици: английски

 

 

7. Ясен Николаев Неделчев

10715828_10152365457454135_429032355_nВъзраст: 36 години
Специалност: компютърни технологи и IT
Настояща длъжност: Съпорт инженер на системи за съхранение на данни в частна фирма
Образование:
– Средно: ТМЕ гр. Варна;
– Висше:  Магистър компютърна физика ШУ “Еп. К. Преславски”;
Опит:
– IT мениджър
Езици: руски, английски

 

8. Силвия Петрова Петранова

Силвия ПетрановаВъзраст: 34 години
Специалност: икономика, право;
Настояща длъжност: управител на счетоводна кантора;
Образование:
– Средно: СПТУ „ Ив.Вл. Мичурин” – гр.Долни чифлик, профил Икономика и мениджмънт;
– Висше: Икономика – Икономически университет – гр.Варна; Право – Русенски университет „Ангел Кънчев”;
Опит:
– от 2001 година- Счетоводна кантора – съдружник, управител;
– Вписан медиатор към Министерство на правосъдието;
– Член на екипа на помирителите и медиаторите към Арбитражен съд – гр.Варна;
– Член на Съюза на юрисконсултите в България;
Езици: английски

9. Елена Иванова Цончева

Елена Цончева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Катина Добромирова Йорданова

Katina JordanovaВъзраст: 34 години
Специалност: икономика
Настояща длъжност: мениджър – сектор земеделие
Образование:
– Висше:  Стопанско управление – Бакалавър, Публична администрация – Магистър, Право – Магистър – “Св. Св. Кирил и Методи”- Гр. Велико Търново;
Опит:
– Мениджър на фирми заети в енергетика, международна търговия и производство
Езици: английски
Други: дълбоки познания относно проблемите в реалния бизнес

11. Николинка Димитрова Попова

Възраст: 31 години
Специалност: икономика, право
Настояща длъжност: консултант по покупко-продажби на недвижими имоти, специалист застраховане и кредитиране
Образование:
– Средно: СОУ „Никола Йонков Вапцаров” гр.Суворово;
– Висше:  Икономически Университет – Варна – Колеж, специалност„Мениджмънт и стопански бизнес”; ВСУ „Черноризец Храбър”- Магистър по право /в процес на завършване/;
Опит:
– Мениджърски опит, консултант недвижими имоти,застраховане и кредитиране, собствен бизнес, управленски опит
Езици: английски

12. Марияна  Огнянова Вичева

13. Елена Енчева  Добрева

Eлена Добрева