1. Георги Николов Димов

Georgi-DimovВъзраст: 33 години
Специалност: археология, история, политология
Настояща длъжност: асистент в Института по балканистика към БАН
Образование:
– Средно: езикова гимназия гр. Правец,
– Висше:  д-р по история, СУ “Св. Климент Охридски”
Опит:
– член на редколегии и научни организации, участвал в редица научни конференции и специализации в България и чужбина на тема история и археология;
– външен експерт по управление на европейски средства към МОН;
– автор на редица научни публикации и рецензии;
– организатор и участник на конференции и кръгли маси посветени на културно-историческо наследство, образование и наука
Езици: английски, руски, френски, италиански, латински

2. Албена Здравкова Николова

Възраст: 59 години
Специалност: фармация
Настояща длъжност: управител на аптека
Образование:
– Висше:  магистър – фармацевт
Езици: английски

3. Нели Димитрова Лозева

Възраст: 35 години
Специалност: икономика
Настояща длъжност: управител на фирма
Образование:
– Висше:  икономика в УНСС
Езици: английски, руски

4. Стела Герганова Попова

Възраст: 43 години
Специалност: медицина
Настояща длъжност: общопрактикуващ лекар
Езици: английски

5. Кирил Атанасов Иванов

Възраст: 32 години
Специалност: икономика
Настояща длъжност: търговски представител
Образование:
– Висше:  икономика в Стопанска академия в Свищов “С.А. Генов”
Езици: английски

6. Марияна Стойкова Михайлова

Възраст: 66 години
Специалност: педагогика
Настояща длъжност: учител

7. Мирослав Младенов Антонов

Възраст: 35 години
Специалност: търговия
Настояща длъжност: търговски представител
Езици: английски