1. Симеон Славчев Славчев

Simeon_SlavchevВъзраст: 36 години
Специалност: инженер
Настояща длъжност: управител на инженерингова компания и изпълнителен директор на „Алианс за устойчиво развитие на България“
Образование:
– Средно: 34то СОУ София „Стою Шишков“
– Висше:  Магистър по Индустриален мениджмънт и инженерна логистика в ТУ София
Езици: немски, руски и английски

2. Добромир Пламенов Иванов

2. Добромир ИвановВъзраст: 30 години
Специалност: обществено здраве и здравен мениджмънт
Настояща длъжност: медицински представител
Образование:
– Средно: Техникум по текстил гр. Враца
– Висше:  Бакалавър здравни грижи – Медицински колеж гр. Враца; Магистър – Oбществено здраве и здравен мениджмънт – Медицински университет гр. София
Опит: търговски и медицински представител
Езици: английски

3. Емилия Димитрова Михайлова

3. Емилия МихайловаВъзраст: 54 години
Специалност: право
Образование:
– Средно: ЕСПУ „Хр.Ботев” –гр.Кърджали
– Висше:  Магистър – ЮФ –СУ „Кл.Охридски”
Опит:
– юрисконсулт в Министерство на отбраната и в Национална разузнавателна служба;
– секретар на Междуведомствен съвет по военно-промишления комплекс на страната в Министерския съвет;
– заместник –председател на Комисията за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност/2005-2010 г./ / по избор от Народното събрание/;
Езици: английски и руски

4. Христо Георгиев Гунов

4. Христо ГуновВъзраст: 28 години
Специалност: икономика
Настояща длъжност: финансист в частна фирма
Образование:
– Висше:  Магистър по застрахователно дело
Опит: търговски и медицински представител
Езици: английски и руски5. Ева Иванова Божинова-Мирчева

Възраст: 45 години
Специалност: право
Настояща длъжност: юрисконсулт на частна фирма
Езици: английски и руски

6. Диана Петкова Николова

6. Диана НиколоваВъзраст: 40 години
Специалност: френска филология
Настояща длъжност: инспектор по качество във френска фирма
Езици: френски, руски и английски