1. Стефка Ганева Въжарова

IMG_4629Възраст: 53 години
Специалност: право
Настояща длъжност: адвокат при АК гр. Ямбол; Председател на адвокатска колегия – Ямбол; Председател на дружеството на СЮБ – Ямбол;
Образование:
Висше – магистър право в СУ”Климент Охридски”;

 

 

2. Марина Петрова Ангелова

2. Марина АнгеловаВъзраст: 50 години
Специалност: право
Настояща длъжност: адвокат при АК гр. Ямбол;
Образование:
– Средно – Икономически техникум Ямбол;
– Висше – степен магистър – БСУ
Език: руски

 

3. Жанета Господинова Господинова

3. Жанета ГосподиноваВъзраст: 26 години
Специалност: право и психология
Настояща длъжност: адвокат при АК гр. Ямбол;
Образование:
Висше – ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград
Език: английски

 

4. Анелия Неделчева Димитрова

4. Aneliq DimitrovaВъзраст: 52 години
Специалност: право
Настояща длъжност: адвокат при АК гр. Ямбол;
Образование:
– Висше – ВСУ “Черноризец Храбър” – гр. Варна;