Безпрецедентното политизиране на службите от ГЕРБ и ДПС поставя под въпрос способността им да изпълняват задачите си

Качеството на работата и състоянието на институциите от сектора за сигурност поставят под голям въпрос способността им да изпълняват своите задачи. До тук се стигна след безпрецедентното политизиране по всички нива на структурите на МВР и службите за сигурност – политически назначения на ГЕРБ и ДПС, зависимост на кариерното развитие според лоялността към управляващите и техните задкулисни партньори. Това заяви заместник-председателят на „Движение 21“ Данаил Георгиев, който е водач на листата на „Изправи се! Мутри вън!“ в София област. Той обсъди работата и проблемите в „силовите“ структури на държавата по време на срещите си в областта.

Дълбоко проядената от корупция система на службите представлява сериозна заплаха за националната сигурност – разбирана като защита на основните права и свободи на човека, териториалната цялост, независимостта и суверенитетът на страната. Затова, наред с радикалната реформа на правосъдната система, следващия парламент трябва да се заеме с дълбоки промени в сектора за сигурност – за да ги превърне от служби на властта, в служби на закона и държавата.

Наложително е обединяването на служби, които понастоящем изпълняват идентични функции и задачи, но под шапките на различни ведомства. България не е толкова богата, за да плаща неколкократно за едно и също нещо.

Трябва ни само една разузнавателна служба, която ефективно да придобива, обработва, анализира информация, да предоставя на председателя на Народното събрание, президента на републиката и министър-председателя едни и същи разузнавателна информация, оценки, анализи и прогнози. Службата да бъде в рамките на изпълнителната власт и да подлежи на парламентарен контрол и отчетност съобразно демократичните стандарти.

Контраразузнаването, в лицето на ДАНС, е в такава степен компрометирано заради злоупотребите, пълното подчиняване и превръщане в бухалка за налагане на политически и бизнес интереси на властта, че се налага да бъде изградено наново.

Промените в сектора за вътрешна сигурност не може да подминат МВР, смята още Георгиев. Министерството трябва да се трансформира в напълно цивилно ведомство за опазване на обществения ред, противодействие на престъпността, противопожарна дейност, гражданска защита. МВР трябва да бъде разтоварено от несвойствени дейности, несвързани пряко с полицейските задачи, като регистрации на МПС, издаване на лични документи и др. Гражданската защита при кризи, бедствия и аварии трябва да управлява под една шапка ресурсите на различните ведомства, както и на частния сектор, без да се допуска дублиране на структури и разхищение на средства.

Важен елемент от цялостната реформа на службите и органите за сигурност е проверката за зависимости, честност и лоялност при новите назначения и задължението за периодично повтаряне на теста за ръководните кадри.