Бизнесът не трябва да бъде третиран като свой и чужд

„Изразяваме нашата тревога от третирането на бизнеса като „наш“ и „ваш“, и търсим в лицето на работодателските организации и синдикатите партньори за реализиране на идеите ни в рамките на бъдещото Народно събрание“. Това каза Татяна Дончева по време на среща на представители на коалиция „АБВ – Движение 21“ с ръководството на Българска стопанска камара.

Татяна Дончева представи основните акценти в политическата платформа на коалицията. Сред тях са радикална съдебна реформа, изграждане на електронно правителство в рамките на една година чрез прилагане на естонския модел, създаване на централизиран орган за обществени поръчки над 100 000 лв. и гарантиране качеството на законодателството чрез нов Закон за нормативните актове.

От своя страна, председателят на УС на БСК Сашо Дончев изтъкна необходимостта от драстично намаляване на държавната намеса в икономиката. Според него, за качественото подобряване на живота в България са необходими три неща: 1. Защита на индивидуалните права; 2. Защита на частната собственост; 3. Защита на конкуренцията. „Електронното правителство е критично важно за бъдещето на обществото“, категоричен бе Сашо Дончев.

Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев подкрепи идеята на коалиция „АБВ – Движение 21“ за подобряване качеството на законодателството, като подчерта необходимостта и от последваща оценка на въздействието на вече влезли в сила нормативни актове. Г-н Данев обърна внимание върху факта, че регистърът на обществените поръчки е непълен, не съдържа част от задължителната за деклариране информация, при това не позволява автоматично извличане на справки с цел анализ и по-добър контрол и прозрачност при разходването на публичните средства. Изпълнителният председател на БСК постави акцент и върху необходимостта от реална децентрализация на управлението и финансова самостоятелност на общините.