Боряна Петкова: Изготвянето на Национален жилищен план може да минимализира проблема с презастрояването и липсата на социални жилища

Боряна Петкова е координатор на „Движение 21“ – София и кандидат в листата на „Изправи се! Мутри вън!“ в 25 МИР София. Магистър по „Политически мениджмънт“ – СУ „Св. Климент Охридски“.

За младите семейства достъпът до придобиване на първи дом е силно ограничен и пред тях остава възможността за избор на жилище на „свободен наем“.  Условията за отдаване под наем и закупуване на жилище несъответстват на възможностите на хора с близки до средните доходи. Това стана ясно след поредица от срещи, които кандидатът за народен представител Боряна Петкова проведе в София.

Решение може да се търси в изготвянето на Национален жилищен план, който да съобрази реалната жилищна ситуация по райони, отчитайки базовите услуги и акцентирайки върху социалните жилища.

„По време на срещите ми с младите граждани в София разговаряхме за стандарта на живот и социалните условия. Макар и със слаби темпове, хората отчитат подобрение в икономически аспект, без обаче това да решава основният им проблем със закупуването на жилище. Достъпността до обществени жилища е втори сериозен проблем, за който споделят младите семейства. Това се дължи на драстично намаления общински жилищен фонд в София, състоящ се от около 9 000 апартамента поради съществуващата до момента практика тези жилища да се продават. В началото на 2021 г. местната управа на София обърна внимание на задълбочаващата се криза с недостиг на жилища и планира в новата наредба за управление на общински жилища да увеличи жилищния си фонд. От друга страна, „добрите“ намерения на столична община за осигуряване на общински жилища и партньорство с частни субекти, които да ги строят на нейни терени, все по-често изкарва граждани на протест срещу презастрояването. Недоволството на софиянци в последните години се засилва, като пример е район Овча купел, в който строежите никнат непрестанно и което е по-лошо – извън всякакви стандарти за отстояние, излаз към улица и т.н. Все по-често се налага хората от столичните райони да организират различни форми на гражданско участие и взаимодействие в инициативи срещу презастрояването“, заяви Боряна Петкова.

В анализ на Националния център за териториално развитие и Световната банка се акцентира върху състоянието на жилищата в България като 30% от тях са необитаеми, макар и пригодни – 24% в София и 26% в Пловдив. В същото време по данни на Евростат 41% от жилищата са пренаселени. Съществен дял от жилищната сага в България заема липсата на канализация, водоснабдяване и сметоизвозване.

Всички тези данни от анализа показват, че жилищната система в България е трудно достъпна и нерегламентирана.