Движение 21 и АБВ подписаха споразумение за предстоящите избори

„Коалиция АБВ – Движение 21“ е факт. Двете политически формации  подписаха споразумение за партньорство за предстоящите избори.  Пред обединените политически сили стои и задачата да оформят ядро за предстоящо единение в ляво и център на политическото пространство.

„Обединението дойде в резултат на осъзната необходимост от страна и на двете формации , че лявото пространство в досегашния му вид е неефективно. Имаше нужда то да бъде заздравено,  консолидирано. Да се постигне обединение не просто заради аритметическия  принцип, а на идейна основа и около ясни приоритети. Освен това двете формации независимо една от друга  стигнахме до извода, че имаме много общи цели и твърде малко различия. Това заяви веднага след подписването на коалиционното споразумение председателят на ПП АБВ Константин Проданов“.

Думите му допълни лидерът на „Движение 21“ Татяна Дончева, която посочи, че една от основните задачи пред  двете формации е, да даде шанс за лявоцентристка алтернатива, чиито идеи да се защитават от млади, модерни и способни хора. „Най-силното ни оръжие за тези избори е посоката ляво-център и предложенията ни за политики, които ще трябва да се борят с ширещия се популизъм, защото са ефективни, премислени и работещи“.

Според Дончева двете политически формации ще работят по изготвянето на обща програма, като ще запазят и основните си приоритети и поети пред обществото ангажименти. “Движение 21“ ще допълни към коалицията своите три приоритета, които ние заявяваме от няколко години. А именно образованието и културата да бъдат национален приоритет, който се изразява и в мястото, което дейците на образованието и културата ще получат и в листите, и в приоритетите по законопроектите. Ще работим и по съдебната реформа, радикална, свързана с промени в Конституцията“.

От своя страна Константин Проданов подчерта, че в рамките на коалицията АБВ ще продължи да работи по  своите приоритети като развитие  на нов тип икономика, разчитаща на продукция с висока добавена стойност. По думите му акцент ще бъде поставен и  върху борбата с бедността и неравенството, както и за промяна в данъчната политика към въвеждане на прогресивно подоходно облагане за физическите лица и необлагаем минимум за хората с най-ниски доходи.

В заключение от ръководствата на двете политически формации подчертаха, че преговорният процес, предшествал обединението, е бил достатъчно дълъг и ползотворен за да могат двете формации да изгладят всички възможни различия. „Преговорите бяха интензивни, в няколко кръга. Целта ни беше да изгладим всички различия в нашите програми. Идеята ни беше да не залагаме идейни мини, които можем да настъпим на по-късен етап и да взривят отношенията ни. На този етап стигнахме до убеждението , че коалиционният формат трябва да бъде съсредоточен около нашите две формации“.

„Още от нашата първа съвместна пресконференция сякаш възникна почуда , как така „Движение 21“ могат да мислят за коалиция и за общо явяване на парламентарни избори. Тези съмнения бяха фокусирани върху нашето общо минало с част от лидерите в АБВ. Върху нашите стари проблемни отношения и върху това, че част от нашите приоритети  по-скоро се покриват с част от приоритетите  на десницата. Видно е обаче, че когато има сериозни политици , които разбират истинските проблеми на днешния ден, те могат да загърбят сложни отношения в миналото, да си подадат ръка, в името на това което трябва да се случи за доброто на България“, заяви от своя страна Татяна Дончева.