„Движение 21“ – Медковец предлага общинските съветници да дарят 50% от възнагражденията си на ОУ „Христо Ботев“ в с. Расово

„Движение 21“ – Медковец предлага да бъдат намалени наполовина възнагражденията на общинските съветници в общината и спестените средства да бъдат дарени за дофинансиране на ОУ „Христо Ботев“ в с. Расово. Предложението бе внесено от Николай Филипов, който е председател на организацията на „Движение 21“ в с. Расово, общ. Медковец и общински съветник от „Коалиция за възраждане и развитие на община Медковец“. Предложението ще бъде разгледано на днешното заседание на Общинския съвет.

„През тази година за издръжката на училището не достигат 25 хиляди лева. Като общински съветници ние сме длъжни да дадем своя принос за запазване на образователната институция и нормалните условия за обучение на учениците“, казва Николай Филипов и уточнява, че ако икономията бъде реализирана, ще бъдат осигурени около 8 000 лв. В ОУ „Христо Ботев“ в с. Расово учат 87 ученици от 1-ви до 8-ми клас.

Предложено е възнаграждението на общинските съветници за периода от началото на месец юли до края на годината да бъдат намалени от 200 лв. на 100 лв. за участие в заседания на Общинския съвет и на комисии към него. Другото предложение е месечното възнаграждение на председателя на Общинския съвет да бъде намалено от 500 лв. на 250 лв. Ако Общинският съвет реши, половината от средствата, предвидени за възнагражденията, ще бъдат насочени за дофинансиране на учебното заведение.