„Движение 21“ подкрепя професионалистите по здравни грижи за справедливи условия на труд

Кандидатът за евродепутат д-р Лидия Чорбанова се отзова на поканата на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи отправена към „Движение 21“ и взе участие в кръгла маса на тема „Инвестициите в здравните грижи спасяват живот“.

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи отправи призив към кандидатите за евродепутати за общи усилия и политическо съгласие за:

  • Осигуряване на инвестиции в образованието и повишаването на тяхната професионална квалификация
  • Ефективно планиране на и управление на човешките ресурси
  • Справедливи условия на труд
  • Достойно заплащане
  • Политически решения, базирани на научни доказателства

„Движение 21“ подкрепя усилията на най-голямата професионална група в здравеопазването, защото смята, че професионалистите по здравни грижи са поставени в унизителното положение да се трудят, полагайки грижи за пациентите в несправедливи условия, срещу ниски възнаграждения, често дори в опасна среда. И въпреки унизителните условия на труд, специалистите по здравни грижи със собствени усилия се грижат да усъвършенстват своите знания и умения, които да гарантират на нуждаещите се висококачествена здравна грижа.

Д-р Чорбанова, която е дългогодишен експерт в сферата на социалната и здравна политика, заяви, че „Движение 21“ подкрепя справедливите искания на професионалистите по здравни грижи за достойно и адекватно на положеният труд възнаграждение.

Политическата партия заяви готовност да подпомага като на национално, така и на европейско ниво гарантирането на продължаващото обучение и квалификацията на професионалистите по здравни грижи. Според д-р Чорбанова само адекватните и навременни инвестиции в професионалното обучение на специалистите ще доведат до тяхната професионална удовлетвореност и добри резултати за пациентите не само в България, а и в цяла Европа.