Дебатът за видеонаблюдението в училищата и детските градини трябва да бъде проведен в най-кратки срокове

Спорът около видеонаблюдението в училищата и детските градини измества дебата от бъдещото на българското образование и от неговите реални проблеми. За „Движение 21“ образованието е национален приоритет и затова не можем да останем безучастни към задълбочаването на пропастта между родители и учители. Националният изпълнителен съвет на партията счита, че дебатът за поставяне на устройства за видеонаблюдение в училища и детски градини отклонява вниманието от институциите, отговорни за взимането на решения, към ненужен спор между родители и учители – две потърпевши групи с отношение към учебно-възпитателния процес. Намираме за нередно това, че Министерството на образованието и регионалните инспекторите наблюдават безучастно ескалиращото напрежение и не взимат отношение по възникналия проблем.

Тенденциите, които се наблюдават в образователната система през последните години, доведоха до пълна липса на доверие между родители и учители. Политическите назначения на директори, които не упражняват ефективно контрол върху образователния процес и общата среда в училищата, законодателството, което лиши от права българските преподаватели и порочната практика на делегирани бюджети доведе средното образованието в България близо до пълен колапс.

Приемаме за напълно резонни притесненията на родителите след многобройните инциденти, случили се на територията на училища, довели до трагични последствия. Вярваме обаче, че видеонаблюдението и засиленият контрол в коридорите, училищния двор и по време на междучасията биха били по-удачен вариант от провеждането на записи по време на учебните часове. Опасяваме се, че записи единствено и само в класните стаи биха могли да бъдат използвани като инструмент за натиск и шантаж над учителите.

В процес, в който има много засегнати страни, решенията не могат да се взимат без дебат, без консенсус и без визия затова къде искаме да видим българското образование след 10 години. „Движение 21“ ще инициира серия от разговори между учители, родители и отговорни институции, които да доведатдо изработване на решения за намаляване не само на агресията между децата, но и за повишаване нивотона образованието. Вярваме, че е нужно активно участие на всички заинтересувани страни, в това число родители и граждански сдружения, защото преосмислянето на учебно-възпитателния процес е от ключово значение за бъдещото на нацията.

В последните години „Движение 21“ многократно е заявявала необходимост от подобряване на условията на работа, заплащането и професионалната квалификация на преподавателите. Според нас спешно трябва да се разработи програма за изпреварваща реакция на очертаващият се след няколко години огромен недостиг на учители за основните и средните училища. Учебните програми, практики, материалната база трябва да отчитат нуждите на трудовия пазар, както и да са съобразени с приоритетните области за развитие на националната икономика. За „Движение 21“ е от първостепенно значение да бъдевъзстановенодоверието на родителите към образователния процес, увереността им че изпращат децата си в безопасна среда и че при завършване на училище децата им са получи нужния набор от знания и умения за да се справят самостоятелно с житейските предизвикателства.