Warning: Constant GMP_VERSION already defined in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/config.php on line 58

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16
Достъпната среда е възможна с повече мислещи общински съветници в СОС – Движение 21

Достъпната среда е възможна с повече мислещи общински съветници в СОС

Достъпната градска среда, физическа и интелектуална, е възможна, но само с участието на заинтересовани хора и повече мислещи общински съветници в следващия Общински съвет на София. Това заяви водачът на софийската листа на „Движение 21“ д-р Иван Янев на дискусията „Достъпността е възможна“, чиято основна задача и цел е да направи градската среда достъпна за всички – от хората със специални нужди, през майките с колички, до хора без никакви увреждания.

Сред предложенията за подобряване на достъпността са радикална промяна на съществуваща стратегия за достъпност на София, включително въвеждане на тристепенна оценка на проекти. По думите на д-р Иван Янев с въвеждането ѝ реализацията ще се оценява на проектна база, междинен етап по време на изграждане и финален. Ако проектите не отговарят на международните изисквания за достъпна градска среда, каквито България е задължена да спазва, то разрешителни за пускане в експлоатация няма да се издават.

„Никъде няма пълна достъпност. И аз и колегите ми сме наясно, че това е химера. Но няма как да оставим случващата се самодейност да продължава. За нас политиката е инструмент, чрез който да се решават проблемите на хората и вярвам, че Движение 21 ще успее да положи базисните норми за тази достъпност в следващия общински съвет“, зави водачът на листата за общински съветници за София.

През 2018 г. след внесена петиция от д-р Иван Янев и „Движение 21“ Европейският парламент чрез своята Комисия по петициите (PETI).взе единодушно решение да наблюдава прилагането на Европейската стратегия за хората с увреждания 2010-2020 в България. Комисията вече изследва всички практики, които създават пречки за интеграцията и реализирането на пазара на труда на хората със специални потребности, а също така проучва и мерките, които България предприема за облекчаване и решаване на трудностите, които тези хора срещат ежедневно.

В дискусията участие взеха представители на неправителствени организации на хора с увреждания. Сред тях бяха СКИ „Витоша“, ЦСРИ „Светлина“, Фондация „Хоризонти“, Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите, Съюз на слепите в България, Съюз на инвалидите в България и др.

 „Движение 21“ излиза с програма от няколко основни приоритета за работа в следващия общински съвет. Сред тях са прекъсване на корупционните практики, създаване на механизъм за контрол на дейността на общинския съвет, внедряване и развитие на „електронна община“, чрез която всички общински услуги да бъдат достъпни и да се извършват и по електронен път. Партията ще работи още за изграждане на нова концертна зала и културни комплекси в някои от старите индустриални сгради.

Борбата със замърсяването и осигуряване на качествен и надежден градски транспорт също са сред основните задачи пред партията. „Движение 21” предлага създаване на „зелени клинове“, провеждащи към вътрешността на града свеж въздух от планините Витоша и Стара планина. Предложенията на партията по отношение на столичния транспорт са осигуряване на удобен, евтин и чист градски транспорт, с адекватни маршрути и графици, нощни линии, разнообразие от комбинирани билети и други превозни документи. Кандидатите за общински съветници поставят фокус и върху гарантирането на място в детска градина на всяко дете, чрез предоставяне на помещения за детски заведения от общинския сграден фонд.

На тези местни избори „Движение 21“ е с номер 28 в бюлетината, а слоганът на партията е „Мачът на промяната“.