ЗА ЕВРОПА НА ХОРАТА

За Европа на хората

Манифест на ПП Движение 21 за изборите за български представители в Европейския парламент


Изтеглете от тук пълната версия на манифеста


Европейският съюз е в дълг към своите граждани. Не успява да се справи с повсеместно нарастване на социалните неравенства. Ползите от икономическия растеж се концентрират в ръцете на малцина. В Брюксел цари тежка бюрокрация, решенията се приемат чрез сложни процедури, говори се на неразбираем език. Все повече хора се съмняват, че Европа работи за благоденствието на гражданите.

Трябва да бъде възроден проектът, в чиято основа са залегнали ценности като свобода, справедливост, солидарност, приобщаване, равенство пред закона. Европейският съюз не може да бъде само общ пазар и обслужващи го бюрократи.

Европа има нужда от нови лидери, нови визии, разчупващи рамките на настоящите политически групи. Да променим статуквото в брюкселската администрация, доминирано от големите европейски партии.

България трябва да излъчи за представители в Европейския парламент извънсистемни, но и компетентни личности – лидери, способни да формулират, отстояват и ангажират подкрепа за своите позиции. Пълноценни и ефективни участници във формирането на общите политики, защитавайки интереса на своите избиратели.

За нас пред скоби е поставено пълноправното присъединяване на България към Шенгенското пространство.

Движение 21 ще работи за развитие и укрепване на Обединена Европа със следните приоритети:

Европа на справедливостта и равните възможности:

За еднакво заплащане за равен труд, на едно и също работно място.

За правото на българските фирми за равен достъп до свободния пазар, но и правото на работниците на достойни доходи, пълни осигуровки, отпуски и други социални придобивки.

За въвеждане на общ данък върху финансовите транзакции. Печалбите да се облагат там, където се създават.

За повишаване ефективността на институциите за борба със злоупотребите с публични средства.

За реални инвестиции от Европейските фондове, които да подпомагат местните икономики и повишават качеството на живота. Край с разхищенията за басейни и стадиони в пустеещи села.

За създаване на възможности за оценяване и финансиране на проекти директно от Европейските институции.

За използване на европейските фондове за подготовка на фирми и работници за зелени и цифрови индустрии, за ефектите от разпространението на изкуствения интелект.

Свободна, сигурна и демократична Европа:

За право на законодателна инициатива на членовете на Европейският парламент.

За пълен парламентарен контрол спрямо Европейската комисия, включително по бюджетните процедури, които Комисията прилага спрямо държавите членки.

За насърчаване на електронната демокрация и управление.

За свободата на словото, но и ефективно противодействие на дезинформациите и манипулациите на публичните дебати чрез анонимни медии и фалшиви новини.

За създаване в срок на  Европейската прокуратура.

За по-ефективно сътрудничество на  съдебните и полицейските органи, както и в управлението на границите.

За сключване на миграционни споразумения със сигурни държави в Близкия Изток и Африка за връщане на нелегални мигранти. Съхраняването и развитието на Обединена Европа, както и нашето пълноправно и пълноценно членство е най-добрата възможност да реализираме личните си права и свободи, да постигнем сигурност и стабилност, икономическо развитие и просперитет – и за отделния гражданин, и за страната като цяло.