Изборите не трябва повече да се провеждат при досегашните правила

Предстои да се вземе решение за промени в изборното законодателство. Те са повече от наложителни и ние от „Движение 21“ смятаме, че не бива повече избори да се провеждат по досегашните изборни правила. Няма да е лесно да бъдат заложени гаранции за почтеност и демократичност на изборния процес в общество, за което изглежда, че това не са принципи с първостепенна важност. Това заяви днес заместник-председателят на „Движение 21“ Данаил Георгиев по време на дискусията „Как да гарантираме почтеността и демократичните стандарти в изборния процес“, организирана от Асоциация „Прозрачност без граници“.

По думите на Данаил Георгиев действащите Изборен кодекс и Закон за политическите партии правят възможна добре развитата, усвоена и практикувана система от отношения между бизнес, партийни клики, ръководители на местна и държавна власт, социологически агенции и медии. Тези отношения са насочени към манипулиране на общественото мнение, контрол върху предизборните кампании и изборния резултат, в полза на няколко нарекли се системни партии. Тези партии на статуквото са закрепили в институциите на държавното управление своеобразен политически картел, обслужващ мафиотски схеми за злоупотреба с публични ресурси.

От „Движение 21“ поискаха въвеждане на машинно и на електронно дистанционно гласуване. Според Георгиев при добра техническа реализация, с необходимите гаранции за защита на свободата и на тайната на вота, ще бъде обезсмислено или сериозно затруднено масовото купуване на гласове. По този начин ще се премахне и субективната преценка за невалидност на бюлетините. Ще се ограничат възможностите за манипулации и фалшификации като подмяна на бюлетини и протоколи и др. От партията предлагат преброяването на гласовете и отчитането на резултатите да става в специални регионални преброителни центрове. За целта обаче трябва да се разшири постоянно действащата изборна администрация, да бъде добре обучена и експертно подготвена.

„Движение 21“не подкрепя въвеждането на предложения от ГЕРБ вид мажоритарна избирателна система. По думите на земестник-председателя на партията това би довело до още по-голям дефицит на представителност в политическата ни система поради голямата загуба на гласове. Възможно е една политическа партия да получи повече гласове в цялата страна и накрая да получи по-малък брой мандати. Мажоритарните системи ще добавят нов риск от манипулиране на изборния резултат чрез районирането – промените в изборната география. За Данаил Георгиев мажоритарните избори ще бъдат свързани с изразходване на по-големи финансови ресурси и с още по-мащабно купуване на гласове. По-ефективна мярка за отчитане на личните предпочитания на избирателите за определянето на изборния резултат, без значими политически групи да бъдат лишавани от представителство, е модифициране на пропорционалната избирателна система или въвеждане на смесена избирателна система.

„Нашите предпочитания са за т.нар. „немска“ система, при която избирателят има право на два гласа – един за кандидат за директен, мажоритарен мандат и втори – за пропорционална партийна листа. Половината от мандатите в Народното събрание следва да се разпределят чрез мажоритарен избор с обикновено мнозинство, останалата половина – с пропорционален избор“, допълни Данаил Георгиев.

Същевременно от „Движение 21“ смятат, че трябва да се намерят решения на редица други важни въпроси, свързани с провеждането на честни, почтени и демократични избори: извършването на ново изборно райониране на страната; актуализацията на избирателните списъци и изчистване от „мъртви души“; гласуването на живеещите зад граница български граждани и на лицата с двойно гражданство; достъпът на всички участници в изборите до национални медии – платените и безплатни форми за отразяване на предизборните кампании.

От партията предлагат и друг тип регламентация на политическите кампании в медиите, тъй като в момента отразяването на предизборните прояви на практика е само срещу заплащане. Включително и в обществените телевизия и радио. „Движение 21“ предлагат или забрана на платеното отразяване на предизборните кампании, или въвеждане на медийни пакети, за да има равен достъп до медии на всички регистрирани за участие в изборите. Изборите трябва да бъдат реално състезание на идеи, а не на портфейли и финансови възможности.