Лидия Стойкова-Чорбанова: Българските преработвателни компании на селскостопанска продукции загубиха милиони заради глупостта на МЗХ

Българските преработвателни компании на селскостопанска продукция загубиха милиони левове, които ЕС разреши на страната ни да използва за подпомагане на пострадалите от кризата предприятия, заради проявена глупост от страна на Министерство на земеделието и храните. Това заяви кандидатът за народен представител на коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ от 17 МИР – Пловдив област д-р Лидия Стойкова-Чорбанова.

В условията на бурно развиваща се социално – икономическа криза, беше дадена възможност на МЗХ да разработи и преведе в действие мерки за финансово подпомагане на земеделските стопани в България, на малките и средни предприятия, както и на групи и организации на производители, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19. Тази възможност трябваше да бъде реализирана със средства от ЕС чрез по подмерките 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” с бюджет 93,5 млн. лева и подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“ с бюджет 5,5 млн. лева и обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството и  „Животновъдство“ (свине и птици).  Мярката COVID 3 трябваше да бъде насочена към подпомагане на  преработвателите на селскостопанска продукция.

„Какво направи обаче Министерството на земеделието и храните. Поради неразбиране на европейските регламенти или поради утвърдената практика да се раздават предизборно пари от прозореца на джипката, цитираните мерки бяха приведени в действие, но без да бъде усвоен целия разполагаем бюджет. В началото на 2021, предизборно, МЗХ предприе действия за повторно отваряне на процедурите за финансиране по мерките, но от ЕК обърнаха внимание, че съгласно регламента, мярката COVID 3 може да бъде прилагана само веднъж в рамките на отредения в регламента бюджет“, допълни Лидия Стойкова-Чорбанова.

Така неусвоените средства за преработвателите на селскостопанска продукция са прехвърлени към производителите на растениевъдна продукция – плодове, зеленчуци и зърнопроизводство, въпреки изразеното им несъгласие. А крайно нуждаещи се предприятия от сектора на преработвателната промишленост бяха лишени от средства за оцеляването си.

В разработеният и шумно рекламиран от правителството „План за възстановяване и устойчивост“, чиято цел е възстановяване от последиците от COVID кризата, в частта земеделие предлаганите мерки не отговарят на поставените цели. По думите на експерти от коалицията „Изправи се! Мутри вън!“ правителството е оставило и без това бедстващите земеделски стопани и малките преработвателни предприятия отново на произвола на съдбата, като голяма част от тях ще изчезнат за винаги от картата на българското земеделие без подкрепа.

„Считаме, че земеделието има нужда както от финансова подкрепа, така и от правилно планиране на разходването на ресурса. Част от важните мерки, върху които ще работим при влиза в парламента са незабавна промяна на правилата за финансиране като акцент ще поставим върху малките стопанства, стимулиране на семейните стопанства и приоритетно подпомагане на млади стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци с иновативни и щадящи природата методи“, каза още кандидатът за депутат от коалицията.