Лидия Чорбанова: Държавата загуби рефлекса да се бори с негативните демографски тенденции

Демографският проблем в България е изключително сериозен. Кризата е в особено остри форми и застрашава жизнеността на нацията ни. През последните години се наблюдава, че държавата е загубила рефлекса да се бори с негативните демографски тенденции. Липсва не само визия за справяне с проблема, но и координация между отговорните институции, така че с всяка смяна на управлението се прави крачка назад. Това заяви Лидия Чорбанова, член на Националния изпълнителен съвет на „Движение 21“, по време на обществена дискусия на тема „Бащинството има право на трудова закрила“.

Дестабилизацията на семейно – брачния модел у нас е факт от десетилетия. Наложително е да се предвиждат мерки, които да ограничават въздействието на тази дестабилизация върху цялостната демографска картина.

„Сега е  моментът, в който трябва да сложим прът в колелото, за да забавим тези негативни проявления, защото вече е невъзможно демографския срив да бъде спрян. Нужен е нов прочит на демографските тенденции и адаптиране на мерките за справяне с демографската криза, а не просто поредна актуализация на така наречената Демографска стратегия. Според нас трябва да се направи един обществен договор и обединяване на всички сили около необходимостта от адекватни, дългосрочни и съобразени с действителността мерки за овладяване на демографския срив“, допълни още представителката на „Движение 21“.

Целта на обществената дискусия бе да бъдат дискутирани промени в Кодекса на труда, които да гарантират на бащите с деца до тригодишна възраст и на съпрузите на бременни жени, закрила от уволнение и повече социална защита. На дискусията бяха дискутирани още различни мерки за социална защита на българските семейства и възможностите за преодоляване на тежката демографска криза, в която се намира страната.

Във форумът участие взеха още народни представители, представители синдикални и работодателски организации, експерти от Агенцията за закрила на детето, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и др.