Младежки политически формации подписаха Харта за борба срещу насилието

Младежки политически формации подписаха Харта за борба срещу насилието, агресията и езика на омразата. Документът беше подкрепен от „Движение 21“, АБВ, БСП, ВМРО, ДПС и „Гергьовден“. Събитието, което се проведе по инициатива на „АБВ – Младежи“, се състоя в централата на Българския футболен съюз. Участие в него взеха вицепрезидентът на БФС Михаил Касабов, както и бронзовият медалист от световното първенство в САЩ’94 и член на футболния изпълком Емил Костадинов.

До инициирането и подписването на Хартата се стигна след провеждането на футболен турнир под надслов „Спортът сплотява“.

В Хартата младежите изразяват категорично несъгласие с всички прояви на ксенофобия и дискриминация, свързани с раса, пол, етнос, социален произход, език, политически убеждения и др. В документа е записано, че представителите на младежките организации на подписалите я политически сили ще работят за:

  • Повишаване на информираността и ангажираността на младите хора в България в превенцията на агресията, насилието и престъпността;
  • Въвеждането на обучение по граждански и човешки права, като задължителен предмет в училище;
  • Социалните политики да предлагат повече възможности за включване на младите хора.