На добър час!

Честит първи учебен ден!
През 1921 г. правителството на Александър Стамболийски взема решение за промяна на първия учебен ден от 1 септември на 15 септември, съобразявайки се с ежедневните нужди на населението, а именно с цел децата да помагат в прибирането на реколтата.
Вече 101 години, датата 15 септември обединява и малки и големи, и учители и родители в едно общо емоционално преживяване. Всяка година на този ден, в България се възражда просветната дейност, чиято традиция и значимост имат исторически принос в международен план.
Първият учебен ден е надежда, очакване, предизвикателство, добра среща, начало. Но също така е и отговорност и ангажимент.
Пожелавам на учителите вдъхновение!
Пожелавам на учениците постоянство! На първокласниците пожелавам лесно адаптиране!
Пожелавам на родителите сили и търпение!
На всички вас желая да сте здрави и да имате една успешна и присъствена нова учебна година!
На добър час!